Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Vabariigi Kaitseliidu Staap » 5. Komandantuuri ja raudteekaitse jaoskond
Sõjaväeasutuste, staabi ja jaoskonna ringkirjalised korraldused, juhendid ja teated rongide liikumise, vangide veo ja teistes küsimustes. Ohvitseride, ametnike ja reameeste arvuliste koosseisude loetelud. Paldiski komandandi poolt linna miilitsaülemale varanduse üleandmise akt
Arhivaal ERA.509.1.152 03.03.1919-07.07.1919
Raudteejaamade komandantide ettekanded raudteekaitse korraldamise kohta ja vahipostide tabelid. Ohvitseride ja ametnike arvuliste ja isikuliste koosseisude loetelud
Arhivaal ERA.509.1.153 16.01.1919-17.03.1919
Aruanded raudteekaitse korraldamise kohta. Narva raudtee kaitsemeeskondade ja ametnike arvuliste koosseisude loetelud
Arhivaal ERA.509.1.154 10.05.1919-08.07.1919
Kirjavahetus telegraafi ja telefoniliinide kaitse korraldamise küsimustes
Arhivaal ERA.509.1.155 02.02.1919-12.06.1919
Kirjavahetus raudteekaitse korraldamise küsimuses ja raudteekaitse projekt. Sildade ja raudteekaitse komandode nimekirjad
Arhivaal ERA.509.1.156 31.03.1919-12.08.1919
Kirjavahetus valveteenistuse korra alalhoidmise ja teistes küsimustes
Arhivaal ERA.509.1.157 24.02.1919-25.06.1919
Kaitseliidu staabile alluvate komandantuuride kinnitatud arvuliste koosseisude loetelud. Rakvere, Kunda, Asserini ja Jõhvi komandandi meeskonnas teeninud kaitseliitlaste nimekirjad
Arhivaal ERA.509.1.158 17.03.1919-25.04.1919
Kaitseliidu valve all olnud raudteepiirkondade kaardid ja skeemid
Arhivaal ERA.509.1.159 1919