Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940 » Vabariigi Kaitseliidu Staap » 8. Majanduse ja varustuse osakond
Staabi ja osakonna ringkirjalised korraldused ja teated majanduse alal
Arhivaal ERA.509.1.341 24.11.1919-01.06.1920
Staabi ja osakonna juhendid, ringkirjalised teated majanduse alal ja maakondade kaitseliidu ülemate koosoleku protokollid
Arhivaal ERA.509.1.342 25.11.1919-19.05.1920
Vabariigi Kaitseliidu ülema päevakäsud majanduse alal
Arhivaal ERA.509.1.343 12.11.1918-25.11.1918
Vabariigi Kaitseliidu ülema päevakäsud majanduse alal
Arhivaal ERA.509.1.344 05.06.1919-05.09.1919
Vabariigi Kaitseliidu ülema päevakäsud majanduse alal
Arhivaal ERA.509.1.345 08.09.1919-31.12.1919
Vabariigi Kaitseliidu ülema päevakäsud majanduse alal
Arhivaal ERA.509.1.346 12.01.1920-28.06.1920
Vabariigi Kaitseliidu ülema päevakäsud majanduse alal
Arhivaal ERA.509.1.347 14.02.1920-31.05.1920
Vabariigi Kaitseliidu majandusosakonna ülema käsud
Arhivaal ERA.509.1.348 05.09.1919-14.11.1919
Vabariigi Kaitseliidu majandusosakonna ja varustusosakonna ülema käsud
Arhivaal ERA.509.1.349 02.01.1920-11.02.1920
Kaitseliidu 1919. a. eelarved
Arhivaal ERA.509.1.350 25.03.1919-16.12.1919
Raha pearaamat
Arhivaal ERA.509.1.351 14.04.1919-01.07.1919
Raha pearaamat
Arhivaal ERA.509.1.352 01.07.1919-01.07.1920
Raha pearaamat
Arhivaal ERA.509.1.353 09.03.1920-31.05.1920
Aruanded sõjavangide tööde eest saadud ja makstud rahasummade kohta
Arhivaal ERA.509.1.354 19.11.1919-02.06.1920
Aktid Kaitseliidule alluvate asutuste ja väeosade majandusala revideerimiste kohta
Arhivaal ERA.509.1.355 09.01.1920-21.03.1920
Kirjavahetus rahanduse küsimustes, krediidinõudmised
Arhivaal ERA.509.1.356 18.12.1918-07.03.1919
Kirjavahetus rahanduse korraldamise ja krediidi nõudmiste küsimustes
Arhivaal ERA.509.1.357 18.11.1918-30.12.1918
Aruanded relvade ja laskemoona kohta
Arhivaal ERA.509.1.358 21.03.1919-31.12.1919
Aruanded relvastuse ja laskemoona seisu kohta
Arhivaal ERA.509.1.359 01.01.1920-05.06.1920
Kirjavahetus relvastuse ja laskemoona küsimustes
Arhivaal ERA.509.1.360 23.02.1919-31.12.1919
Kaitseliidu koosseisuteated, palganormid, revideerimise aktid asjaajamise ja arvepidamise kohta ja kirjavahetus majandusküsimustes
Arhivaal ERA.509.1.361 19.02.1919-27.12.1919
Kirjavahetus ja nimekirjad Kaitseliidu liikmetele palga maksmise kohta
Arhivaal ERA.509.1.362 16.09.1918-24.12.1918
Kirjavahetus Kaitseliitlaste palga küsimustes
Arhivaal ERA.509.1.363 01.09.1919-22.12.1919
Kirjavahetus toitlustamise, korterite muretsemise ja teistes majandusala küsimustes
Arhivaal ERA.509.1.364 28.12.1918-10.03.1919