Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940
1. Diviisi Tagavarapataljon
Arhiiv ERA.564 1919-1920
1. Diviisi Tallinna Tagavarapolk
Arhiiv ERA.563 1919-1920
1. Eesti jalaväepolgu staap
Arhiiv EAA.84 1915-1918
1. Eesti Jalaväepolk
Arhiiv ERA.534 1917-1918
1. Eesti Suurtükiväebrigaad
Arhiiv ERA.617 1917-1918
1. Jalaväerügement
Arhiiv ERA.539 1918-1940
2. Diviisi Intendantuur
Arhiiv ERA.519 1919-1940
2. Diviisi Tagavarapataljon
Arhiiv ERA.565 1919-1920
2. Eesti Jalaväepolk
Arhiiv ERA.535 1917-1918
3. Diviisi Tagavarapataljon
Arhiiv ERA.566 1919-1920
3. Eesti Jalaväepolk
Arhiiv ERA.536 1917-1918
4. Eesti Jalaväepolk
Arhiiv ERA.537 1917-1918
6. Üksik Jalaväepataljon
Arhiiv ERA.546 1918-1940
7. Jalaväerügement
Arhiiv ERA.548 1918-1940
8. Jalaväepolk
Arhiiv ERA.550 1919-1920
9. Jalaväepolk
Arhiiv ERA.552 1919-1921
Balti Pataljon
Arhiiv ERA.581 1918-1920
Balti Pataljoni Reserv
Arhiiv ERA.582 1919-1920
Eesti 1. Jalaväediviisi Insenerirood
Arhiiv ERA.637 1917-1918
Eesti Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liidu Haapsalu osakond
Arhiiv ERA.4231 1921-1924
Eesti Jalaväe Tagavarapataljon
Arhiiv ERA.538 1917-1918
Eesti Rahvuslike Väeosade Tartu Maleva Büroo
Arhiiv ERA.818 1917-1918
Eesti Ratsaväepolk
Arhiiv ERA.618 1918
Eesti Sõjameeste Kogunemispunkt Bordeaux's
Arhiiv ERA.817 1919-1920
Eesti Sõjaväelaste Keskkomitee
Arhiiv ERA.R-1702 1917-1919
Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee
Arhiiv ERA.R-1703 1917-1922
Eesti Sõjavägede Staap
Arhiiv ERA.3581 1917-1918
Harju Sõjaväeringkonna Staap
Arhiiv ERA.673 1918-1940
Ingeri Pataljon
Arhiiv ERA.578 1919-1920
Kalevlaste Maleva Polk
Arhiiv ERA.556 1918-1921
Katšanovi Pataljon
Arhiiv ERA.579 1919-1920
Kindralstaap
Arhiiv ERA.496 1918-1940
Kitsarööpmeliste Soomusrongide Staap
Arhiiv ERA.632 1918-1921
Lääne-Saare Sõjaväeringkonna Staap
Arhiiv ERA.677 1934-1940
Soomusrongide Brigaadi Staap
Arhiiv ERA.529 1918-1924
Soomusrongide Diviisi Tagavarapataljon
Arhiiv ERA.567 1919-1920
Sõjaministeerium
Arhiiv ERA.2315 1918-1940
Sõjavägede Staap
Arhiiv ERA.495 1919-1940
Vabariigi Kaitseliidu Staap
Arhiiv ERA.509 1918-1920
Viru-Järva Sõjaväeringkonna Staap
Arhiiv ERA.686 1934-1940
Võru-Petseri Sõjaväeringkonna Staap
Arhiiv ERA.683 1934-1940