Saaga » Eesti sõjavägi 1917-1940
1. Diviisi Inseneri Valitsus
Arhiiv ERA.1789 1919-1921
1. Diviisi Tagavarapataljon
Arhiiv ERA.564 1919-1920
1. Diviisi Tallinna Tagavarapolk
Arhiiv ERA.563 1919-1920
1. Eesti jalaväepolgu staap
Arhiiv EAA.84 1915-1918
1. Eesti Jalaväepolk
Arhiiv ERA.534 1917-1918
1. Eesti Suurtükiväebrigaad
Arhiiv ERA.617 1917-1918
1. Jalaväerügement
Arhiiv ERA.539 1918-1940
1. Piiriküti Pataljon
Arhiiv ERA.584 1919-1920
1. Suurtükiväepolgu 1. Kohalik Park
Arhiiv ERA.2606 1919-1922
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 1
Arhiiv ERA.2624 1918-1924
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 17
Arhiiv ERA.2609 1919-1924
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 2
Arhiiv ERA.2623 1919-1924
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 3
Arhiiv ERA.2622 1919-1924
1. Suurtükiväerügement
Arhiiv ERA.599 1918-1924
1. Tallinna Kaitsepataljon
Arhiiv ERA.568 1918-1919
2. Diviisi Insener
Arhiiv ERA.2575 1919-1921
2. Diviisi Intendantuur
Arhiiv ERA.519 1919-1940
2. Diviisi Tagavarapataljon
Arhiiv ERA.565 1919-1920
2. Eesti Jalaväepolk
Arhiiv ERA.535 1917-1918
2. Jalaväerügement
Arhiiv ERA.541 1918-1928
2. Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjon
Arhiiv ERA.601 1919-1920, 1920-1925
2. Ratsapolk
Arhiiv ERA.620 1919-1920
2. Suurtukiväepolgu 2. Kohalik Park
Arhiiv ERA.2605 1919-1924
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 10
Arhiiv ERA.2615 1919-1924
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 12
Arhiiv ERA.2614 1919-1920
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 4
Arhiiv ERA.2621 1919-1924
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 5
Arhiiv ERA.2620 1919-1920
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 7
Arhiiv ERA.2618 1919-1920
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 8
Arhiiv ERA.2617 1919-1924
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 9
Arhiiv ERA.2616 1919-1924
2. Suurtükiväerügement
Arhiiv ERA.603 1919-1924
2. Tallinna Kaitsepataljon
Arhiiv ERA.569 1918-1919
3. Diviisi Insener
Arhiiv ERA.831 1919-1921
3. Diviisi Tagavarapataljon
Arhiiv ERA.566 1919-1920
3. Eesti Jalaväepolk
Arhiiv ERA.536 1917-1918
3. Piiriküti Pataljon
Arhiiv ERA.586 1919-1920
3. Suurtükiväepolgu 3. Kohalik Park
Arhiiv ERA.2604 1919-1923
3. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 13
Arhiiv ERA.2613 1919-1921
3. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 14
Arhiiv ERA.2612 1919-1920
3. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 15
Arhiiv ERA.2611 1919-1920
3. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 16
Arhiiv ERA.2610 1919-1921
3. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 18
Arhiiv ERA.2608 1919-1921
3. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 6
Arhiiv ERA.2619 1919-1920
3. Suurtükiväerügement
Arhiiv ERA.608 1919-1940
3. Tallinna Kaitsepataljon
Arhiiv ERA.570 1918-1920
3. Välja Suurtükiväe Divisjon
Arhiiv ERA.607 1919-1921
3. Üksik Jalaväepataljon
Arhiiv ERA.542 1918-1940
4. Eesti Jalaväepolk
Arhiiv ERA.537 1917-1918
4. Jalaväepolk
Arhiiv ERA.544 1918-1921
4. Piiriküti Pataljon
Arhiiv ERA.587 1920
6. Üksik Jalaväepataljon
Arhiiv ERA.546 1918-1940
7. Jalaväerügement
Arhiiv ERA.548 1918-1940
7. Piiriküti Pataljon
Arhiiv ERA.590 1920-1921
8. Jalaväepolk
Arhiiv ERA.550 1919-1920
9. Jalaväepolk
Arhiiv ERA.552 1919-1921
Balti Pataljon
Arhiiv ERA.581 1918-1920
Balti Pataljoni Reserv
Arhiiv ERA.582 1919-1920
Eesti 1. Jalaväediviisi Insenerirood
Arhiiv ERA.637 1917-1918
Eesti Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liidu Haapsalu osakond
Arhiiv ERA.4231 1921-1924
Eesti Jalaväe Tagavarapataljon
Arhiiv ERA.538 1917-1918
Eesti Rahvuslike Väeosade Tartu Maleva Büroo
Arhiiv ERA.818 1917-1918
Eesti Ratsaväepolk
Arhiiv ERA.618 1918
Eesti Sõjameeste Kogunemispunkt Bordeaux's
Arhiiv ERA.817 1919-1920
Eesti Sõjaväelaste Keskkomitee
Arhiiv ERA.R-1702 1917-1919
Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee
Arhiiv ERA.R-1703 1917-1922
Eesti Sõjavägede Staap
Arhiiv ERA.3581 1917-1918
Harju Sõjaväeringkonna Staap
Arhiiv ERA.673 1918-1940
Ingeri Pataljon
Arhiiv ERA.578 1919-1920
Ingeri Patarei
Arhiiv ERA.613 1919-1920
Iseseisev Ratsapatarei
Arhiiv ERA.612 1919-1920
Kalevlaste Maleva Polk
Arhiiv ERA.556 1918-1921
Kalevlaste Maleva Reserv
Arhiiv ERA.2515 1919-1928
Katšanovi Pataljon
Arhiiv ERA.579 1919-1920
Kindluse Suurtükiväe Divisjoni 2. grupp
Arhiiv ERA.605 1918-1924
Kindluse Suurtükiväe Divisjoni 3. grupp
Arhiiv ERA.610 1920-1921
Kindralstaap
Arhiiv ERA.496 1918-1940
Kitsarööpmeliste Soomusrongide Staap
Arhiiv ERA.632 1918-1921
Kuperjanovi Partisanide Polk
Arhiiv ERA.560 1918-1921
Lääne-Saare Sõjaväeringkonna Staap
Arhiiv ERA.677 1934-1940
Pioneeripataljon
Arhiiv ERA.636 1918-1940
Pärnu-Viljandi Sõjaväeringkonna Staap
Arhiiv ERA.680 1934-1940
Põhja Poegade Rügement
Arhiiv ERA.595 1919-1920
Ratsapolkude Tagavara Divisjon
Arhiiv ERA.622 1918-1920
Ratsarügement
Arhiiv ERA.619 1918-1940
Saaremaa Kaitsepataljon
Arhiiv ERA.3589 1919
Sakala Partisanide Polk
Arhiiv ERA.562 1918-1921
Sidepataljon
Arhiiv ERA.635 1918-1940
Skouts Pataljon
Arhiiv ERA.558 1918-1921
Soomlaste Kogunemise Punkt
Arhiiv ERA.596 1919
Soomlaste Vabatahtlike Väeosade Staap
Arhiiv ERA.593 1919
Soomusautode Kolonn
Arhiiv ERA.2476 1919-1923
Soomusrongide Brigaadi Staap
Arhiiv ERA.529 1918-1924
Soomusrongide Diviisi Tagavarapataljon
Arhiiv ERA.567 1919-1920
Soomusrongide Suurtükiväe Divisjoni Staap
Arhiiv ERA.532 1919-1921
Suurtükiväe Tagavarapatarei
Arhiiv ERA.611 1919-1920
Sõjaministeerium
Arhiiv ERA.2315 1918-1940
Sõjavägede Staap
Arhiiv ERA.495 1919-1940
Taani Vabatahtlike Korpus
Arhiiv ERA.592 1919-1920
Tallinna Garnisoni Tankide Kompanii
Arhiiv ERA.2327 1919-1923
Tallinna Kooliõpilaste Pataljon
Arhiiv ERA.574 1918-1920
Tallinna Kuulipildurite Rood
Arhiiv ERA.2127 1918-1920
Tallinna Läbikäijate Komando
Arhiiv ERA.1853 1918-1920
Tallinna Rannakindluse Piirkonna Staap
Arhiiv ERA.3583 1918
Tallinna Üksik Eskadron
Arhiiv ERA.621 1919-1920
Tartu Kooliõpilaste Pataljon
Arhiiv ERA.575 1919-1920
Transpordi ja Etapi Valitsuse Autorood
Arhiiv ERA.3586 1919-1921
Vabariigi Kaitseliidu Staap
Arhiiv ERA.509 1918-1920
Valga Sõjaväeringkonna Staap
Arhiiv ERA.675 1918-1940
Viljandi-Pärnu Kooliõpilaste Pataljon
Arhiiv ERA.576 1919-1920
Viru Vabatahtlike Rood
Arhiiv ERA.1684 1919
Viru-Järva Sõjaväeringkonna Staap
Arhiiv ERA.686 1934-1940
Võru Kaitsepataljon
Arhiiv ERA.573 1919
Võru-Petseri Sõjaväeringkonna Staap
Arhiiv ERA.683 1934-1940