Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Viru maakonnavalitsus; EAA.4677; 1917-1917
Ringkirjad, üleskutsed, protokollid ja kirjavahetus Eesti ajutise maavalitsusega, vallavalitsustega ja teistega maakomiteede tegevuse lõpetamise ja asjaajamise üleandmise maakonnanõukogudele, kodanlise võimu alalhoidmise eest võitlemise, Eesti maapäeva kokkukutsumise, vallavalitsuste tegevuse ja muis asjus
Arhivaal EAA.4677.1.1 03.03.1917-17.08.1917
Protokollid ja kirjavahetus vallavalitsustega ja kooliõpetajatega, kooliõpetajate ametisse valimise kinnitamise ja kohasoovimise asjus
Arhivaal EAA.4677.1.2 21.08.1917-22.12.1917
Saabunud kirjade register
Arhivaal EAA.4677.1.3 07.07.1917-28.12.1917
Saabunud kirjade register hoolekande asjus
Arhivaal EAA.4677.1.4 09.10.1917-06.11.1917
Koolide aastaaruanded. I osa
Arhivaal EAA.4677.1.5 1917
Koolide aastaaruanded. II osa
Arhivaal EAA.4677.1.6 1917
Koolide aastaaruanded. III osa
Arhivaal EAA.4677.1.7 1917
Haridusministeeriumi ja Tartu õpperingkonna ringkirjad ja Eesti Ajutise Maavalitsuse ja Eestimaa Koolivalitsuse eeskirjad koolide kohta
Arhivaal EAA.4677.1.8 03.08.1917-17.11.1917
Eeskirjad emakeele õpetamise ja õpetajate majandusliku olukorra parandamise kohta
Arhivaal EAA.4677.1.9 30.08.1917-03.11.1917
Toimik kooliõpetajate ja arstide kaadrite muretsemise asjus
Arhivaal EAA.4677.1.10 05.09.1917-04.12.1917
Toimik kreisi koolinõukogude ja kohalike koolivalitsuste likvideerimisest ja haridusasutuste üleandmisest Maakonnavalitsuse haridusosakonnale
Arhivaal EAA.4677.1.11 07.09.1917-09.12.1917
Toimik kreeka-õigeusu kihelkonnakoolide ülevõtmise asjus
Arhivaal EAA.4677.1.12 13.09.1917-18.11.1917
Riia õpperingkonna kuraatori ja Eesti Ajutise Maavalitsuse korraldused, vallanõukogu protokollid, õpetajate palvekirjad ja kirjavahetus maakonna vallavalitsustega, kooliõpetajatega jt õpetajate töölevõtmisest ja vallandamisest, õppekavade muretsemisest, vene keele õpetamisest uue õigekirjutuse järgi jm
Arhivaal EAA.4677.1.13 13.09.1917-02.12.1917
Valdade aruanded koolide kohta
Arhivaal EAA.4677.1.14 20.09.1917-03.11.1917
Kirjavahetus vallavalitsustega kihelkonna- ja vallakoolide ülevõtmisest ja sõjaväkke kutsumisest jm
Arhivaal EAA.4677.1.15 05.10.1917-22.12.1917
Kirjavahetus vallavalitsustega ja Tartu Eesti Tagavarapolgu staabiga sõdurite valdadesse saatmise asjus korra jaluleseadmiseks ja rüüstamiste lõpetamiseks
Arhivaal EAA.4677.1.16 23.11.1917-09.12.1917