Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Venemaa Asutava Kogu valimiste Tartu linna ... » Teadaanded
Печатные обявления Эстляндской Окружной Выборной Комиссий
Arhivaal EAA.4687.1.1 10.09.1917-19.10.1917