Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Eestimaa kubermangu komissari abi » Kantselei » Registratuurraamatud
Книга регистрации телеграмм
Arhivaal EAA.4695.1.44 25.04.1917-23.01.1918
Реестр входящих документов
Arhivaal EAA.4695.1.45 19.05.1917-30.12.1917
Реестр исходящих документов
Arhivaal EAA.4695.1.46 19.05.1917-30.12.1917
Реестр входящих документов
Arhivaal EAA.4695.1.47 02.01.1918-21.02.1918
Реестр исходящих документов
Arhivaal EAA.4695.1.48 02.01.1918-25.02.1918