Saaga » SD Klooga koonduslaager; ERA.R-170; 1944
Juudisoost kinnipeetavate nimekirjad koos arstlike Ć¼levaatuslehtedega
Arhivaal ERA.R-170.1.1 02.12.1943-18.06.1944
Laagris kinnipeetud isikute kartoteek A - H
Arhivaal ERA.R-170.1.2
Laagris kinnipeetud isikute kartoteek I - O
Arhivaal ERA.R-170.1.3
Laagris kinnipeetud isikute kartoteek P - Z
Arhivaal ERA.R-170.1.4
Klooga koonduslaagris tuleriidalt pƵgeneda katsetanud ja mahalastud isikute kartoteek
Arhivaal ERA.R-170.1.5