Saaga » Naisühingud » Pärnu Juudi Naisselts Zdako; 1931-1940
Juhatuse koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.2760.1.127 1931-1940
Kassaraamat
Arhivaal ERA.2760.1.128 28.01.1937-03.11.1940
Kassaraamat
Arhivaal ERA.2760.1.129 12.11.1939-03.11.1940