Saaga » Naisühingud » Sionistlik Juudi Naisorganisatsioon Jung WIZO; 1931-1933
Juhatuse koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.2760.2.1 23.01.1931-26.02.1933
Juhatuse koosolekute protokollid
Arhivaal ERA.2760.2.2 24.02.1933
Kirjavahetus
Arhivaal ERA.2760.2.3 11.10.1932-14.02.1933
Kassaraamat
Arhivaal ERA.2760.2.4 1931-1932