Saaga » Põllutööministeeriumi Katastri ja ...; ERA.T-3; 1918-1944
1. Maaüksuste skemaatilised plaanid, skitsid, väljavõtted, kavad
Allarhiiv
2. Linnade, alevite, asulate plaanid
Allarhiiv
3. Talude plaanid
Allarhiiv
5. Mõisate, külade ja talude plaanid
Allarhiiv
7. Metsade kaardid ja plaanid
Allarhiiv