Saaga » Võrumaa 1. jaoskonna talurahvaasjade komissar ...; EAA.368; 1890-1917
Järelevalve vallavalitsuste tegevuse ja talumaade õiguspärase kasutamise üle
Allarhiiv