Saaga » Tartu foogtikohus; EAA.996; 1751-1889
Kohtutoimikud
Sari 1847-1889