Saaga » Läti üliõpilaste korporatsioon Metraine; EAA.1797; 1926-1936
I Konvent
Allarhiiv
II Juhatus (eestseisus, presiidium)
Allarhiiv