Saaga » Põlgaste vallavalitsuse ja küla TSN ...; EAA.5460
Fragment Sõreste valla kutsealuste nimekirjast
Arhivaal EAA.5460.1.1 1880
Sõreste vallavalitsusele saadetud teated ja kirjad maksude tasumise kohta
Arhivaal EAA.5460.1.2 1890-1891
Kirjavahetus mujal elavate Põlgaste valla liikmete vallamaksude tasumise kohta
Arhivaal EAA.5460.1.3 1894-1915, 1917
Põlgaste vallakohtu dokumendid
Arhivaal EAA.5460.1.4 20s1p
Kirjavahetus kohtuasutustega
Arhivaal EAA.5460.1.5 1894-1897
Politseilt ja kohtuasutustelt vallavalitsusele saadetud ettekirjutused, teated ja ringkirjad
Arhivaal EAA.5460.1.6 1908-1916
Üksikdokumendid sh palve Sõreste vallavalitsusele (1880); Eestimaa toitluskomiteelt, Punaselt Ristilt jt vallavalitsusele saadetud ringkirjad ja teated (1908-1917); vallavalitsuse käsud hobuste rekvireerimise kohta
Arhivaal EAA.5460.1.7
Kirjavahetus mujal elavate vallaliikmete vallamaksude tasumise kohta
Arhivaal EAA.5460.1.8 1911-1912
Üksikud kirjad: Põlgaste vallakoolist puudujate nimekiri (1915); Kanepi kirikueestseisja kiri Põlgaste vallavalitsusele; Riia õpperingkonna teade soldatite laste õppimisvõimaluste kohta (1916)
Arhivaal EAA.5460.1.9 1914-1916
Ludvig Nabale, Jakob Nabale, Voldemar-August Reigasele, Peeter Undritzale ja Jaan Hernele antud pass
Arhivaal EAA.5460.1.10 1915-1916
Kviitungid ja arve
Arhivaal EAA.5460.1.11 1891, 1900
Teated tasutud vallamaksu kohta
Arhivaal EAA.5460.1.12 1912, 1915
Põlgaste postiagentuur: kutselehed (1921. aasta november), posti vastuvõtu kviitungid (1923. aasta august, november), paun-koti sisukirjad (1923. aasta juuni, oktoober); rahakaartide, täht- ja juurdemaksusaadetiste kaardid (1923. aasta detsember), traktiposti saatekirjad (1923-1924)
Arhivaal EAA.5460.1.13 1921-1924
Fragment sissetulnud kirjade raamatust
Arhivaal EAA.5460.1.14 1922
Metsaraie piletid
Arhivaal EAA.5460.1.15 1927-1928
Põlgaste Rahvaraamatukogu Selts: ringkirjad, kirjavahetus, tegevus-, revideerimis- ja kassaaruanne
Arhivaal EAA.5460.1.16 1929-1930
Vallavalitsuse käsud ja korraldused küüdihobuste, marutaudist hoidumise, teede parandamise kohta. Teekohuslaste nimekiri
Arhivaal EAA.5460.1.17 1936-1937
Üksikdokumendid: majaraamatud (Jaan Vedel. Liine Kähr, Paul Kepp); fragment 1930. aasta elanike nimekirjast (Elmar Lukatsi pere); 1918. aasta võru Eesti Laenu- ja Hoiuühisuse aruanne; Alfred Silla ja Jaan Klasseni vaheline veoauto ostmise leping ja allkiri tõend (1938); Võru linna ja maakonna tuberkuloosi vastu võitlemise seltsi kirjad Alfred Sillale (1930); Koidula-õhtu kava; teade tuletõrjeühingu maskiballi kohta; teated Saul Kasiku 1924. aasta tulude kohta
Arhivaal EAA.5460.1.18
Külanõukogu korraldused külavolinikele: andmete kogumine sõjaväelaste perekondade, uusmaasaajate, talumaade suuruse, normikohustuslehtede väljaandmise, teraviljanormi, puude lõikamise, teetööde kohustusest teatamise, koosolekutest teatamise ja passide väljaandmise kohta
Arhivaal EAA.5460.1.19 1945-1947
Korraldused ja käsud metsatöödel osalemiseks
Arhivaal EAA.5460.1.20 1945-1947
Meeldetuletused elanikele maksude tasumise kohta (1951) ja käsud külanõukogusse ilmumise kohta (1946)
Arhivaal EAA.5460.1.21 1946, 1951
Üksikdokumendid: paljulapseliste, veskiomanike ja talupidajate nimekiri (daatumita); tiine mära kaitsetunnistus (1947); lammaste ülevaatuse akt (1952); teatise konts (Ludvig Münti lehma hukkumine 1948); korraldus kinomeeste Põlvasse viimise kohta (1947)
Arhivaal EAA.5460.1.22
Külvaja kolhoosi postiljoni Leili Huule isiklik raamat
Arhivaal EAA.5460.1.23 1951
Põlgaste sideagentuuri sissetulekud ja väljaminekud
Arhivaal EAA.5460.1.24 06.1954
Dateerimata märkmik telefoninumbrite, küüdiskäinute nimede ja erinevate komisjonide liikmete nimedega
Arhivaal EAA.5460.1.25
Põlgaste külanõukogule saadetud telefonogrammid
Arhivaal EAA.5460.1.26 1951-1953
Põlgaste külanõukogu saadikute isiklikud kaardid ja valijate nimekirjad, saadikute ülesseadmise protokollid
Arhivaal EAA.5460.1.27 1950