Saaga » Tartu Riigimajand; EAA.T-953; 1960-1996
03.Protokollid
Sari
05.Reformikava, põllumajandusreformi lõpetamise õiend
Sari
16.Erastamisenampakkumiste materjalid, üksikisikute avaldused põhivarade ostuks, tervikvarade müügilepingud ja võlakohustused, ühistatud vara tagasitaotlemise avaldused, tõendid ja vara kompenseerimise aktid, mittevajalike põhivahendite hindamisaktid, oksjoni aruanded, ostu-müügi lepingud
Sari
24.Kirjavahetus
Sari