Saaga » Koondfond Pärnu Rajooni Riiklik Notariaalkontor » 2. Isikute teadmata äraolijaks ja surnuks ...
Tähemaa, Eha Augusti t.
Arhivaal EAA.P-786.2.85 1948