Saaga » Kirikuraamatud » Luterliku kiriku kirikuraamatud avalikes arhiivides » Kõik kogudused korraga » EELK Hageri kogudus » I Pastori kantselei » 5. Revisjoni- ja ümberkirjutuslehed. Registrid ...; 1835-1836
Perekonnanimede nimistu Adila kohta
Arhivaal EAA.3154.2.9 1836
Revisjoni lehed Hageri kirikuvalla kohta
Arhivaal EAA.3154.2.21 1794