Saaga » Vakuraamatud » Eestimaa rootsiaegne kindralkuberner; EAA.1; 1561-1710
Kohtuotsused
Sari
Kirjavahetuse toimikud
Sari
Materjalid mõisate kohta
Sari
Kuningakirjad
Sari
Vakuraamatud, inventarid ja immissioonid
Sari
Missiivregistrid ja kontseptid
Sari
Kolleegiumide kirjad
Sari
Sissetulnud kirjad
Sari
Sissetulnud kirjad halduse ja jurisdiktsiooni alal (supliigid)
Sari 1589-1710
Ürikud, koodeksid ja eritoimikud
Sari
Arved, listid ja loendid
Sari
Kaardikogu
Allarhiiv