Saaga » Kirikuraamatud » Luterliku kiriku kirikuraamatud avalikes arhiivides » Kogudused väljaspool praostkondi » EELK Tartu ülikooli kogudus » I Pastori kantselei » 4. Kirikuraamatud ja nimistud » 4.4 Abiellunute nimistud; 1943-1948
Kihlatute, mahakuulutatute ja abiellunute nimekirjad (saksa pihtkond)
Arhivaal EAA.1254.1.228 1910-1921
Kihlatute, mahakuulutatute ja abiellunute nimekirjad (eesti pihtkond)
Arhivaal EAA.1254.1.230 1921-1926