Saaga » Riigiasutused » Petrogradi Kontroll-Opteerimise Komisjon; ERA.28; 1920-1927
1. Korraldused ja käskkirjad
Sari
2. Protokollid, aruanded
Sari
3. Kirjavahetus ja mitmesugused nimekirjad
Sari
4. Opteeruda soovijate avaldused, isikut tõendavad jm dokumendid
Sari
5. Optantide nimekirjad
Sari
6. Tagasilükatud opteeruda soovijate nimekirjad koos lisamaterjalidega
Sari
7. Optantide isiklikud toimikud
Sari
8. Optantide isiklikesse toimikutesse lisamata jäänud dokumendid
Sari
9. Kodakondsuse tunnistuste kontsud
Sari
10. Kodakondsuse teated ja registrid
Sari
11. Kassa- ja arveraamatud
Sari
12. Registratuurraamatud
Sari