Saaga » Riigiasutused » Eesti Välisdelegatsioon; ERA.1619; 1918-1919
Eesti Välisdelegatsiooni liikmete 7.-21.nov. 1918.a. Londonis toimunud nõupidamiste otsused. Eesti Sotsialistliku Tööpartei memorandum Eesti iseseisvuse tunnustamisest. A. Piibu ja K. R. Pusta 1918.a. tegevusaruanded. Saksa okupatsioonivõimude käskkirjad Eesti- ja Liivimaad puudutavates küsimustes. Kirjavahetus poliitilistes, sõjalistes, krediidi, relvastuse, riiete ja toiduainete hankimise küsimustes. Informatsioonid Eesti väliskaubanduse, Eesti ühingute USA-s jm. kohta.
Arhivaal ERA.1619.1.1 02.01.1918-14.09.1919
Valikkogumik Eesti Välisdelegatsiooni poolt välisriikide valitsusele ja Pariisi rahukonverentsile esitatud dokumentidest ja välisriikide valitsuste vastustest (trükis).
Arhivaal ERA.1619.1.2 24.01.1918-11.04.1919
Välisdelegatsiooni koosolekute protokollide ärakirjad.
Arhivaal ERA.1619.1.3 26.01.1919-09.07.1919
Kirjavahetus Nõukogude Venemaa vastase ühisrinde loomise kohta Soome, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina, Poola, Tšehhoslovakkia ja Rumeeniaga.
Arhivaal ERA.1619.1.4 21.05.1919-12.07.1919
Memorandumid Eesti sõjalisest olukorrast. Kirjavahetus Pariisi rahukonverentsi presidendi ja delegatsioonidega.
Arhivaal ERA.1619.1.5 21.12.1918-16.06.1919
Memorandum ja informatsioon Eesti poliitilisest ja sõjalisest olukorrast. Kirjavahetus Pariisi rahukonverentsi tegevuse küsimustes. "Estonian Reviw"- 5.aug. 1919.
Arhivaal ERA.1619.1.6 05.1918-29.09.1919
Välisdelegatsiooni memorandum ja informatsioon Eesti iseseisvuse ja sõjalise olukorra kohta. Kirjavahetus Prantsuse valitsusasutuste ja rahukonverentsi presidendiga poliitilistes küsimustes ning USA Punaselt Ristilt saadava abi kohta. Eesti välisesindajaile antud volikirjad
Arhivaal ERA.1619.1.7 18.08.1918-11.07.1919
Memorandumid ja informatsioon Eesti poliitilise ja majandusliku olukorra, geograafia, elanikkonna, Eesti ja Saksamaa vahel rahulepingu sõlmimise tingimuste kohta. Kirjavahetus memorandumite esitamise küsimustes
Arhivaal ERA.1619.1.8 03.05.1918-24.03.1920
Memorandumid, noodid, informatsioon ja kirjavahetus Eesti poliitilise ja sõjalise olukorra, Pariisi rahukonverentsi tegevuse, Prinkipo konverentsi korraldamise, Eestile toiduainete ja meditsiinialase abi hankimise, kultuurisidemete ja posti-side arendamise küsimustes. Rahvusvahelise Punase Risti Genfi konverentsi resolutsioon (märts 1919).
Arhivaal ERA.1619.1.9 20.11.1918-16.12.1919
Välisdelegatsiooni poolt esitatud noodid Eesti Vabariigi de jure tunnustamiseks. Kirjavahetus välisriikide delegatsioonidega Pariisi rahukonverentsi tegevuse küsimustes.
Arhivaal ERA.1619.1.10 17.02.1919-20.05.1919
Kirjavahetus Pariisi rahukonverentsi delegatsioonide liikmete kohtumisel toimunud läbirääkimiste ja intervjuude kohta. Ülevaated Eesti Välisdelegatsiooni liikmete kohtumistest Pichoni ja Balfour'iga.
Arhivaal ERA.1619.1.11 19.02.1919-09.07.1919
Kirjavahetus Suurbritannia Pariisi rahukonverentsi juhi A. J. Balfour'iga Eesti Vabariigi de facto tunnustamise aastapäeva küsimuses.
Arhivaal ERA.1619.1.12 03.05.1919-04.05.1919
Kirjavahetus M. Chandler'iga isiklikes küsimustes. M. Chandler'i ja Eesti Välisdelegatsiooni vahel sõlmitud leping Eesti iseseisvuse propageerimise ja Eesti huvide kaitsmise kohta USA-s.
Arhivaal ERA.1619.1.13 27.05.1919-19.06.1919
Gruusia delegatsiooni poolt rahukonverentsile esitatud dokumentide koopiad.
Arhivaal ERA.1619.1.14 17.06.1919-14.07.1919
Ingerimaa ajutise toimkonna poolt koostatud autonoomia taotlemise memorandum ja kirjavahetus selle esitamise kohta Pariisi rahukonverentsile.
Arhivaal ERA.1619.1.15 17.06.1919-14.07.1919
Kubanimaa ajutine konstitutsioon 18.dets. 1918. Delegatsiooni kirja koopia rahukonverentsi presidendile Kubanimaa iseseisvuse tunnustamiseks ja Rahvaste Liitu vastuvõtmiseks. Delegatsiooni juhi Lucas Lavrentievitc Bytch'i volikirja koopia.
Arhivaal ERA.1619.1.16 29.05.1919-07.06.1919
Kirjavahetus Leedu delegatsiooni tegevuse küsimuses rahukonverentsil. Leedu delegatsiooni poolt rahukonverentsile esitatud dokumentide koopiad.
Arhivaal ERA.1619.1.17 17.02.1919-22.09.1919
Kirjavahetus Läti delegatsiooni tegevuse küsimuses rahukonverentsil. Eesti, Läti, Leedu, Valgevene ning Taga-Kaukaasia maade delegatsioonide ühispöördumised Pariisi rahukonverentsi poole.
Arhivaal ERA.1619.1.18 13.02.1919-08.09.1919
Kirjavahetus Poola delegatsiooni tegevuse küsimuses rahukonverentsil.
Arhivaal ERA.1619.1.19 04.04.1919-23.07.1919
Kirjavahetus Ukraina delegatsiooni tegevuse küsimuses rahukonverentsil. Ukraina delegatsiooni poolt rahukonverentsile esitatud dokumentide koopiad.
Arhivaal ERA.1619.1.20 10.03.1919-08.08.1919
Kirjavahetus Valgevene delegatsiooni tegevuse küsimuses rahukonverentsil. Valgevene delegatsiooni poolt rahukonverentsile esitatud dokumentide koopiad.
Arhivaal ERA.1619.1.21 10.05.1919-07.07.1919
Protokoll ja kirjavahetus Eesti, Läti, Leedu, Gruusia ja Ukraina esindajate liidu loomise kohta Pariisi rahukonverentsil.
Arhivaal ERA.1619.1.22 02.04.1919-13.05.1919
Kirjavahetus Suurbritannia sõjalennuväe instruktorite Eestisse saatmise ning relvastuse, kütuse, arstimite ja riietuse hankimise küsimuses välisriikidest.
Arhivaal ERA.1619.1.23 20.01.1919-11.11.1920
Kirjavahetus Eestile seemnete, põllutööriistade, toiduainete ja krediidi hankimise küsimustes.
Arhivaal ERA.1619.1.24 04.03.1919-16.06.1919
Kirjavahetus Tallinna elektrijaamale ja trammidele vajaliku varustuse muretsemise küsimuses Prantsusmaalt.
Arhivaal ERA.1619.1.25 20.02.1919-03.05.1919
Kirjavahetus Eestile Norrast ja Rootsist heeringate importimise küsimuses.
Arhivaal ERA.1619.1.26 06.03.1919-11.04.1919
Kirjavahetus Eestile mineraalväetiste, ravimite ja arstiriistade muretsemise küsimuses.
Arhivaal ERA.1619.1.27 22.04.1919-20.06.1919
Kirjavahetus Eesti esindaja O. Kallas'ega Soomes diplomaatilistes, poliitilisetes ja majanduslikes küsimustes.
Arhivaal ERA.1619.1.28 22.01.1919-03.07.1919
Kirjavahetus Eesti esindajatega Londonis poliitilistes, sõjalistes ja kultuuri- ning majandusküsimustes.
Arhivaal ERA.1619.1.29 26.01.1919-03.06.1919
Kirjavahetus Eesti esindajatega Londonis poliitilistes, sõjalistes ja kultuuri- ning majandusküsimustes.
Arhivaal ERA.1619.1.30 01.06.1919-11.09.1919
Välisdelegatsiooni liikme M. Martna informatsioon A. Keskküla poliitilistest intriigidest Skandinaavias. Eraisikute kirjad välisdelegatsioonile majanduslikes küsimustes.
Arhivaal ERA.1619.1.31 15.06.1918-05.08.1919
Kirjavahetus Välisdelegatsiooni liikme M. Martna'ga Šveitsis poliitilistes, konsulaar-, Eesti iseseisvuse propaganda ja postiühenduse loomise küsimustes. Informatsioon Sotsialistliku Internatsionaali Berni ja Amsterdami konverentside suhtumisest Eesti iseseisvusse. M. Martna raamatute "Estland, Esten, Estniche Frage" ja "Estland, die Esten und die Estiniche Frage" eksemplarid.
Arhivaal ERA.1619.1.32 05.02.1919-14.08.1919
Välisdelegatsiooni liikme R. Eliaser'i kiri Eesti esindajale Kopenhaagenis K. Menning'ule informatsiooni vahetamise küsimuses.
Arhivaal ERA.1619.1.33 12.03.1919
Eesti esindaja Prantsusmaal K. R. Pusta kirjavahetus Prantsusmaa valitsusasutuste, Eesti välisministeeriumi jt. poliitilistes, sõjalistes, konsulaar- ja majandusküsimustes.
Arhivaal ERA.1619.1.34 10.01.1919-11.07.1919
Kirjavahetus Välisdelegatsiooni liikme Ed. Virgo'ga Roomas ja Stockholmis poliitilistes, kultuuri- ja majandusküsimustes.
Arhivaal ERA.1619.1.35 19.12.1918-17.07.1919
Kirjavahetus Ajutise Valitsuse ja Eesti Välisministeeriumiga poliitilistes küsimustes. Eesti Välisministeeriumi poolt Välisdelegatsioonile Pariisi lähetatud postisaadetiste nimekirjad.
Arhivaal ERA.1619.1.36 22.12.1918-15.07.1919
Eesti Asutava Kogu teadaanded ja üleskutsed välisriikide poole Eesti iseseisvuse tunnustamise küsimuses. Eesti Asutava Kogu 23. ja 25.aprilli ning 12.mai koosolekute protokollide ärakirjad. Põhja-Läti esindajate memorandum Eesti Asutavale Kogule. Tänuavaldused USA-le ja Suurbritanniale majandusliku abi eest.
Arhivaal ERA.1619.1.37 26.04.1919-17.07.1919
Eesti Vabariigi ajutise põhiseaduse jt. seaduseelnõud. Piiri-kontrollameti tegevusjuhend. Kirjavahetus ja Eesti Rahaministeeriumi informatsioon Eesti rahanduse olukorrast.
Arhivaal ERA.1619.1.38 17.02.1919-01.06.1919
Kirjavahetus välisriikidega postiühenduse loomise küsimuses. Informatsioon Eesti finantsolukorra, posti-telegraafi-telefonivõrgu ning raudteevõrgu olukorra ja edasiarendamise kavade kohta
Arhivaal ERA.1619.1.39 07.02.1919-20.05.1919
Kirjavahetus välisriikidega postiühenduse loomise küsimuses. Informatsioon Eesti finantsolukorra, posti-telegraafi-telefonivõrgu ning raudteevõrgu olukorra ja edasiarendamise kavade kohta.
Arhivaal ERA.1619.1.40 07.02.1919-20.05.1919
Kirjavahetus Poola komitee ning Juudi komitee asutamise ning Vene valgekaardi vägede olukorra kohta Eestis. Ajaleht "Novaja Rossija" 10. apr. 1919.
Arhivaal ERA.1619.1.41 18.01.1919-14.07.1919
Saarte sõjavägede ülemjuhataja kapten Klaar'i raportite ärakirjad sõjategevusest Saaremaal 17. veebr. - 9.märts 1919.
Arhivaal ERA.1619.1.42 06.05.1919
Ärakiri Vene-Balti laevaehitustehase direktori kirjast 12. veebr. 1919 Tallinna linnapeale tehast ohustavate lõhkeainete ladude ja tehase eksproprieerimise kohta.
Arhivaal ERA.1619.1.43 06.05.1919
Haridusministeeriumi ringkirjad ja tegevusülevaated, informatsioon eesti kultuuri olukorrast. Kirjavahetus eesti ilukirjanduse tõlkimise küsimuses.
Arhivaal ERA.1619.1.44 1919
Kirjavahetus Eesti Vabadussõja muuseumi asutamise ja Prantsuse Sõjaajaloo Seltsiga informatsiooni vahetamise küsimuses.
Arhivaal ERA.1619.1.45 03.03.1919-08.05.1919
Dr. S. Neggo kiri Eesti supelkohtades ravimuda kasutamise propageerimise kohta.
Arhivaal ERA.1619.1.46 01.04.1919
Kirjavahetus Eesti sõjavangide kodumaale saatmise küsimuses Saksamaalt.
Arhivaal ERA.1619.1.47 15.03.1919-12.06.1919
Prantsusmaal Vene sõjaväes teenitud eestlaste nimekiri ja informatsioon Vene kindralstaabi plaanidest nende suhtes.
Arhivaal ERA.1619.1.48 10.04.1919-16.05.1919
Eesti Välisdelegatsiooni kulude aruanded, kviitungid, arved, makseteated.
Arhivaal ERA.1619.1.49 26.11.1918-09.04.1923
Kirjavahetus finantsküsimustes. Kulude aruanded, arved. Londonis välispasse väljaandnud konsulaaresinduste nimekirjad.
Arhivaal ERA.1619.1.50 07.02.1919-12.04.1921
Kirjavahetus Eesti sõjaväelaste välismaal viibimise finatseerimise küsimuses. Informatsioon Punase Risti töötajate tapmisest enamlaste poolt 1918.a. Rakveres. Sõjaväeasutuste telegrammide lühendatud sõnade šifrid.
Arhivaal ERA.1619.1.51 15.03.1919-30.09.1919
Sõjaministeeriumi saatekirjad Brestist (Prantsusmaal) laevadele laaditud sõjamoona kohta.
Arhivaal ERA.1619.1.52 1920
Välisdelegatsiooni kulude arveraamat.
Arhivaal ERA.1619.1.53 01.1919-09.1919
Kirjavahetus Eesti Välisdelegatsiooni isikkoosseisu kohta. Ametisse nimetamise ja ametist vabastamise taotlused.
Arhivaal ERA.1619.1.54 28.02.1919-08.08.1919
Eesti Välisdelegatsiooni liikmetele antud volitused, legitimatsioonid, tõendid.
Arhivaal ERA.1619.1.55 24.01.1918-17.07.1919