Saaga » Riigiasutused
7. jaoskonna tööinspektor
Arhiiv ERA.2117 1920-1941
Asutava Kogu Valimiste Peakomitee, Asutav Kogu
Arhiiv ERA.15 1918-1920
Eesti Ajutine Maanõukogu
Arhiiv ERA.78 1917-1919
Eesti Ajutine Maavalitsus
Arhiiv ERA.4419 1917-1918
Eesti Ajutise Valitsuse Peavolinikud, maakondade ja linnade komissarid
Arhiiv ERA.2 1918-1919
Eesti Esindaja Kaug-Idas ja Hiinas
Arhiiv ERA.43 1915-1924
Eesti Esindus Ukrainas
Arhiiv ERA.1119 1922-1924
Eesti Konsulaat Aserbaidžaanis
Arhiiv ERA.1600 1920-1923
Eesti Peakonsulaat Istanbulis
Arhiiv ERA.1577 1922-1940
Eesti Peakonsulaat New Yorgis
Arhiiv ERA.1608 1921-1997
Eesti Saatkond Berliinis
Arhiiv ERA.1581 1919-1940
Eesti Saatkond Londonis
Arhiiv ERA.1583 1888-1994
Eesti Saatkond Pariisis
Arhiiv ERA.1585 1918-1940
Eesti Vabariigi Ministrite Nõukogu
Arhiiv ERA.R-1 1940-1992
Eesti Vabariigi Põhiseaduslik Assamblee
Arhiiv ERA.R-2324 1991-1992, 1998
Eesti Vabariigi Valitsus eksiilis
Arhiiv ERA.4969 1940-2006
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Esimehe Kantselei
Arhiiv ERA.R-3 1940-1992
Eesti Välisdelegatsioon
Arhiiv ERA.1619 1918-1919
Eesti-Läti Segakomisjoni Eesti Delegatsioon riigipiiri kindlaksmääramiseks looduses
Arhiiv ERA.1604 1919-1927
Eesti-Vene segakomisjonide Eesti delegatsioonid
Arhiiv ERA.1603 1919-1924
Haridusministeerium
Arhiiv ERA.1108 1918-1940
Kaubandus-Tööstusministeerium
Arhiiv ERA.73 1918-1929
Korraldusvalitsus
Arhiiv ERA.497 1918-1929
Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon
Arhiiv ERA.36 1920-1923
Omakaitse Tartumaa Malev
Arhiiv ERA.R-1607 1941-1944
Omavalitsuste Talitus
Arhiiv ERA.40 1918-1940
Petrogradi Kontroll-Opteerimise Komisjon
Arhiiv ERA.28 1920-1927
Petseri Maaülem
Arhiiv ERA.13 1920-1921
Pihkva Kontroll-Opteerimise Komisjon
Arhiiv ERA.34 1920
Politseitalitus
Arhiiv ERA.1 1918-1940
Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse osakond
Arhiiv ERA.62 1918-1944
Riigi Statistika Keskbüroo
Arhiiv ERA.1831 1921-1940
Riigikantselei
Arhiiv ERA.31 1918-1940
Siberi Kontroll-Opteerimise Komisjon
Arhiiv ERA.33 1920-1923
Siseministeerium
Arhiiv ERA.14 1918-1940
Tartu Linna Statistika Büroo
Arhiiv ERA.3021 1919-1940
Tartu-Valga Prefektuur ja selle eelkäijad
Arhiiv ERA.75 1918-1940
Välisministeerium
Arhiiv ERA.957 1918-1940
Milliseid dokumente siit võib leida?
Siin rubriigis kättesaadavate arhivaalide näol on tegemist uurijate poolt kõige kasutatavamate Riigiarhiivi arhiivifondide tagatis- ja kasutuskoopiateks valmistatud mikrofilmidelt digiteeritud materjaliga.