Saaga » Estica
Saare-Lääne piiskopi arhiiv
Taani Riigiarhiivist
16.-18. sajandi adramaarevisjonid
Läti, Rootsi ja Venemaa arhiividest
Läti Estica
Eestiainelisi allikaid Läti Riiklikust Ajalooarhiivist
Siberi, Kaug-Ida ja Kasahstani Estica
Tartu Ülikooli arhiivinduse õppetooli uurimisekspeditsioonidel kogutud materjalid
Endel Laulu haridus- ja kultuurilooliste dokumentide kollektsioon
Dokumente Venemaa Riiklikust Ajalooarhiivist ja Läti Riiklikust Ajalooarhiivist
Jakob Koidu käsikiri Rootsi riigiarhiivist
Läänemere provintside valdustõendite koopiaraamatute regestid koos nime- ja kohaindeksiga
Eestlased Danzigi tehnikaülikoolis
Gruusia Estica
Eestiainelisi allikaid Gruusia ajalooarhiivist
Samara Estica
Peterburi Estica
Eestiainelisi allikaid Peterburi arhiivides
Korp! Rotalia New Yorgi koondise arhiiv
Koopiad Minnesota Ülikooli Immigratsiooni Ajaloo Uurimiskeskusest
Mis on Estica?
Estica rubriigis pakub Rahvusarhiiv juurdepääsu neile Eesti ajaloo seisukohalt olulistele ning uurijatele huvipakkuvatele allikatele, mille originaale säilitatakse erinevates välisriikide arhiivides.