Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad » Eestimaa kubermangu väeteenistuskomisjon » Kantselei; 1835-1917
Ringkirjad
Sari 1859-1917
Protokollid
Sari 1885-1917
Книги для записи решений о переосвидетельствовании лиц для определения их годности к военной службе и личному труду
Sari 1838-1916
Formularnimekirjad
Sari 1866-1915
Toimikud ja kirjavahetus
Sari 1835-1917
Isiklikud toimikud
Sari 1850-1917
 
 
.