Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad » Eestimaa kubermangu väeteenistuskomisjon » Sõjaväelaste perekondade hoolekande Eestimaa ...; 1904-1907
Дела
Sari 1904-1906
Протоколы
Sari 1905-1907
 
 
.