Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad » Harjumaa väeteenistuskomisjon; EAA.47; 1854-1918
Väeteenistuse komisjon
Allarhiiv
Aleksei Peakomitee eestkoste all oleva laste hoolitsemise Tallinna maakonnakomitee
Allarhiiv