Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad » Eestimaa kroonupalat » Nekrutiosakond
Nekrutite teenistuslehed
Allsari
Nekrutite nimekirjad
Allsari
Vastuvõetud nekrutite loendid ja -nimekirjad tulevaste värbamiste arvelt
Allsari