Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad » Eestimaa kroonupalat » I osakond
III laud
Allsari