Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad » Harjumaa väeteenistuskomisjon » Väeteenistuse komisjon
Ringkirjad, ettekirjutused, määrused ja juhendid
Sari
Protokollid
Sari
Nimekirjad, vastuvõtu loendid
Sari
Tõendid, noorsõdurite vandetõotused
Sari
Registratuurraamatud
Sari
Kirjavahetus
Sari
Toimikud
Sari