Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad » Läänemaa väeteenistuskomisjon » Andmikud
Andmikud 1. järgu maakaitseväelaste arvelevõtmise kohta
Allsari
Andmikud sõjaväelaste perekondadele toetuse andmise kohta
Allsari