Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad » Harjumaa väeteenistuskomisjon » Aleksei Peakomitee eestkoste all oleva laste ...
Дело об организации помощи детям погибших и утративших трудоспособность офицерских, нижних и классных воинких чинов во время войны
Arhivaal EAA.47.1.2517 29.11.1914-10.07.1915