Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad » Läänemaa väeteenistuskomisjon » Kirjavahetus
Kirjavahetus kutsealuste nimekirjade koostamise ja kontrollimise kohta
Allsari
Kirjavahetus sõjaväeteenistusse kutsumise läbiviimise kohta
Allsari
Kirjavahetus eraisikute komisjoni otsuste vastu kaebamise kohta
Allsari
Kirjavahetus sõjaväele hobuste hankimise kohta
Allsari
Kirjavahetus sõjaväehobuste jaoskonnaülemate määramise ja vabastamise kohta
Allsari
Kirjavahetus alamreservväelastele, sõjaväeteenistujatele ja nende perekondadele pensionide ja toetuste andmise kohta
Allsari
Kirjavahetus kohtu ja järelevalve all olevate isikute kohta
Allsari
Kirjavahetus sõjaväekohustusest kõrvalehoidmise kohta
Allsari
Kirjavahetus mobilisatsiooni läbiviimise kohta
Allsari
Kirjavahetus riikliku maakaitseväe formeerimise ja õppekogunemiste läbiviimise kohta
Allsari
Kirjavahetus kutsealuste arstliku läbivaatuse kohta
Allsari
Kirjavahetus kutsealustele õpingute lõpetamiseni ja perekondlikel põhjustel ajapikenduse võimaldamise kohta
Allsari
Kirjavahetus sõjaväekohustusest vabastamise ja reservi arvamise kohta
Allsari