Saaga » Sõjaväeteenistusse kutsutute nimekirjad » Läänemaa väeteenistuskomisjon » Isiklikud toimikud
Дело о назначении Мирзалис И. делопроизводителем присутствия
Arhivaal EAA.50.1.519 1903-1905
Дело о освобождении Трик Альфреда от воинской повинности
Arhivaal EAA.50.1.520 1915