Saaga » Kirikuraamatud » Luterliku kiriku kirikuraamatud avalikes arhiivides » Ida-Harju praostkond » EELK Juuru kogudus » I Pastori kantselei » 4. Kirikuraamatud ja nimistud » 4.7 Personaalraamatud
Kirikuraamat: personaalraamat (Kuimetsa, Harmi, Kaiu, Aila küla) 1736-1758 ja kroonika 1693-1719
Arhivaal EAA.1211.1.26 1693-1758
Personaalraamat
Nimeregister
Arhivaal EAA.1211.1.140 1849-1863
Personaalraamat (saksa pihtkond)
Nimeregister
Arhivaal EAA.1211.1.145 1906-1938
Personaalraamat
Nimeregister
Arhivaal EAA.1211.1.141 1864-1886
Personaalraamat (Ojasoo, Atla, Habaja, Saumetsa ja Ingliste)
Nimeregister
Arhivaal EAA.1211.1.142 1880-1904
Personaalraamat (Juuru, Mahtra, Järlepa, Härgla, Pirgu, Salutaguse, Seli, Purila, Maidla, Keava ja Kädva)
Nimeregister
Arhivaal EAA.1211.1.143 1886-1906
Personaalraamat (Kaiu, Kuimetsa ja Hõreda)
Nimeregister
Arhivaal EAA.1211.1.144 1887-1906
Personaalraamat VI (Ojasoo (Kadja küla), Atla, Habaja, Ingliste, Härgla, Hõreda, Järlepa, Juuru, Keava, Kädva)
Nimeregister
Arhivaal EAA.1211.1.153 1906-1925
Personaalraamat VII (Kaiu, Kuimetsa, Mahtra, Maidla, Pirgu, Purila, Salutaguse, Seli)
Nimeregister
Arhivaal EAA.1211.1.154 1906-1925
Personaalraamatute tähestik (personaalraamatud VI - VII)
Arhivaal EAA.1211.1.155
Personaalraamatute tähestik RTO numbrite 545 - 549 juurde
Arhivaal EAA.1211.1.156
Säiliku EAA 1211-1-154 leheküljed 424 paremast poolest kuni 431 vasaku pooleni leiate kaadritelt 41-50.