Saaga partnerid ja toetajad

Partnerid

 

Rahvusarhiivi arhiivides – ajalooarhiivis ja riigiarhiivis – säilitatavate allikate kõrval on Saaga vahendusel võimalik leida mitmete teiste kodu- ja välismaiste mäluasutuste kogudesse kuuluvate allikate digikoopiaid. Selle eest, et see on võimalikuks saanud, võlgneb Rahvusarhiiv tänu järgmistele asutustele ja isikutele:

 

Eesti Ajaloomuuseum

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Läti Riiklik Ajalooarhiiv

Rootsi Riigiarhiiv

Taani Riigiarhiiv 
Tallinna Linnaarhiiv
Tartu Ülikooli arhiivinduse õppetool ja professor Aadu Must
PhD Vello Helk

Utah' Genealoogiline Selts
Venemaa Vanade Aktide Riiklik Keskarhiiv

 

Toetajad

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi rahvuskaaslaste programm

 

Allikate digiteerimisel on arhiiv koostööd alustanud mitmete kohalike omavalitsustega. Seni on oma kodukandi allikate Saagasse jõudmist toetanud:

 

Illuka vallavalitsus

Maidla vallavalitsus
Vaivara vallavalitsus
Vigala vallavalitsus

 

 

Tagasi