Vallaliikmete nimekirjad

 

Vallavalitsuste fondides leiduvad vallaliikmete nimekirjad (rulliraamat, perekonnakiri, nimejuhataja) on hingeloendite loogiliseks jätkuks. Nimekirju hakati koostama 19. sajandi teisel poolel, pere ja talu numeratsioon võeti üle viimasest hingeloendusest. Ka neis nimekirjades on andmed esitatud perekondade ja majapidamiste kaupa. Nimekirju peeti jooksvalt, seega on neis rohkesti parandusi ja täiendusi. Hingeloenditega võrreldes on vallaliikmete nimekirjades isikute sotsiaalne staatus täpselt määratletud (A-taluperemees, B-rentnik, C-mõisasulane, D-talusulane, E-valla "lahtine" liige), inimeste sugulussuhted ära näidatud ning leeritamise, abiellumise, sünni- ja surmaajad esitatud kuupäevaliselt. Ajalooarhiivis leiduvad tsaariaegsete vallavalitsuste nimekirjad. Paraku on need säilinud vaid osaliselt.

Koos vallaliikmete nimekirjadega on digiteeritud ja Saagasse samasse rubriiki lisatud ka mitmeid teisi vallavalitsuste arhiviifondides säilitatavaid perekonnaloo allikaid (hingeloendeid, väeteenistusse kutsutute nimekirju jm).

Tagasi