Tänaseks avalikku arhiivi jõudnud ja Saaga kaudu kättesaadavate EELK koguduste kirikuraamatute kõrval asub kasutajatele huvipakkuvaid arhiivimaterjale endiselt ka praeguste koguduste valduses.

EELK Konsistooriumi ja Rahvusarhiivi vahel sõlmiti 2006. aastal koostööleping, mille ühe koostöövaldkonnana nähti ette parema juurdepääsu ja kasutamise võimaldamist EELK kogudustes olevatele arhivaalidele.

 

Vastavalt 2008. aastal EELK Konsistooriumi ja Rahvusarhiivi vahel sõlmitud EELK arhivaalide mikrofilmimise lepingule mikrofilmis arhiiv EELK kogudustes leiduvaid perekonnaloolisi materjale ning võimaldab neile kehtivatele õigusaktidele tuginedes avaliku juurdepääsu digiteeritud allikate veebikeskkonnas Saaga. Kogudustes olevaid kirikuraamatuid on peetud igapäevases asjaajamises edasi ning täiendatud sageli kaasaegsete andmetega, mis tingivad tihti nende juurdepääsupiirangu.

 

Kirikuraamatute mikrofilmimist alustati 2008. aastal Tartu praostkonna kogudustest. 2017. aastal jõuti kõigi praostkondade koguduste kirikuraamatute mikrofilmimise ja digiteerimisega lõpule. Tegemist oli pikaajalise protsessiga, mis kätkes endas kogudustest raamatute laenutamist, nende kirjeldamist, mikrofilmimiseks ettevalmistamist, mikrofilmimist ja seejärel filmide digiteerimist. Kõnealused kirikuraamatud kuuluvad EELK-le ja sageli kasutatakse neid igapäevatöös kaasajani.

 

Saaga digipiltide aluseks olevad originaalraamatud asuvad EELK kogudustes või EELK Konsistooriumi arhiivis Tallinnas. Küsimustega konkreetsete raamatute sisu kohta tuleb pöörduda kas vastava koguduse või EELK Konsistooriumi arhiivi poole aadressil arhiiv@eelk.ee

Lähemat informatsiooni koguduste kohta saab EELK kodulehelt http://www.eelk.ee

Tagasi