Mis on Estica?

Estica rubriigis pakub Rahvusarhiiv juurdepääsu neile Eesti ajaloo seisukohalt olulistele ning uurijatele huvipakkuvatele allikatele, mille originaale säilitatakse erinevates välisriikide arhiivides.

Hetkel hõlmab Estica kollektsioon Lätis ja Taanis asuvate arhivaalide digiteeritud koopiaid. Riia Jakobi kiriku juures tegutsenud eesti koguduse kirikuraamatute ja koguduse tegevust kajastavate dokumentide (17.-20. sajandist) originaalid asuvad Läti Riiklikus Ajalooarhiivis Riias.

Taani Riigiarhiivist on saadud koopiad Saare-Lääne piiskopi registratuurraamatutest aastatest 1499-1560, millele on lisatud kasutamise hõlbustamiseks Eesti Ajaloomuuseumis säilitatava 19. sajandil Carl Russwurmi poolt koostatud registri digikoopiad.
Tagasi