Danzigi Tehnikaülikool rajati 1904. aastal. Esimesed eestlased immatrikuleerusid sellesse juba 1906. aastal. Teise maailmasõja ajal sai ülikool koos arhiiviga tugevalt kannatada. Seega kajastavad digikoopiatena esitatavad toimikud vaid väikese osa Danzigis õppinud eesti tudengite kohta teadaolevast informatsioonist. Üksi 1922. aastast on teada, et ülikoolis õppis 50 eesti noort. 1938. aastaks oli eestlaste arv kahanenud 12-13 tudengini. eelkõige õppisid eestlased ehitust ja arhitektuuri. Vahest kõige nimekam isik nendest oli Alar Kotli, kuid tema isikutoimikust andmed puuduvad. Digitud materjali hulka on sattunud ka üks Preisimaal sündinud sakslane perekonnanimega Koppel, kelle eesti juuri pole küll õnnestunud leida. Raimo Pullat teda ja ka teisi sõja ajal ülikoolis õppinud tudengeid oma uurimuses ei käsitle.

Tartus 19. augustil 2015
arhivaar
Kalev Jaago
Tagasi