Eelistused

Jäta üksikud read vahele

Kui teatud struktuuritasemel on nimekirjas ainult üks rida, siis jäetakse see vahele ja Teid suunatakse automaatselt edasi järgmisele alamtasemele, ilma et Te peaksite sel üksikul real klõpsima.

Tagasi