Abi

Tallinna fondiloend pakub ülevaadet Rahvusarhiivi Tallinna kogude fondidest otsingu ja struktuuriloetelu kaudu.

Fondiloend on integreeritud AIS-i ja Saagaga. Fondide nimekirjas viitekoodil klõpsamine avab uue brauseriakna fondi andmetega AIS-is. Kui fond on (vähemalt osaliselt) Saagas digiteeritud, siis on näha selle juures ikoonike, millel klõpsates avaneb uues brauseriaknas vastav Saaga lehekülg.

Fondide struktuuriloetelu aluseks on juba loodetavasti uurijatele tuttavaks saanud Riigiarhiivi teatmike struktuur, mis põhineb eeskätt ajaloolistel perioodidel.

Eesti NSV jaotus sisaldab ka kõiki EKP-ga seotud organisatsioone ning Siseministeeriumi ja julgeolekuorganite dokumente.

Kuna paljud ENSV asutused jätkasid tegevust Eesti Vabariigis 1990-ndatel ja nende arhivaalid on Rahvusarhiivis säilitamisel ühtse fondina, siis on nende moodustajate kajastamisel fondiloendis mõned eripärad. ENSV-s ja üleminekuaastail 1991-1992 tegutsenud ning siis tegevuse lõpetanud asutused on peegeldatud vaid ENSV perioodi temaatilistes alljaotustes. ENSV-s ja edasi pikemalt 1990ndatel EV-s tööd jätkanud asutused aga on kirjas mõlema ajaperioodi - nii ENSV 1940-1941, 1944-1990 kui ka Eesti Vabariigi 1991-2018 - süstemaatilistes alljaotustes.

Lisaks kolmele suuremale perioodile (1918-1940; 1940-1941, 1944-1990; 1991-2018) on ajajärgu haldus-, kohtu-, korrakaitse- ja sõjaväeasutuste fonde koondatud ka kolme lühemasse perioodi. 

Fondide järjestus perioodides põhineb kehtinud asutuste struktuuril ja alluvusvahekordadel. Lisaks on omavalitsustest (resp. täitevkomiteedest), teadus- ja õppeasutustest, tööstusettevõtetest ja põllumajandusühistutest loodud eraldi jaotused, kuna nende fondid haaravad sageli mitut perioodi.

Omaette jaotuses on väliseesti organisatsioonid, samuti isikufondid. Kollektsioonidest on eraldi jaotuses vaid osa, paljud kitsama teemaga seotud fondid on paigutatud oma elualale.