Rahvusarhiiv

Ava otsing

Eesti ettevõtted 100+

Rahvusarhiiv algatab Eesti Vabariigi juubeliaastal ettevõtluse ajaloo säilimisele tähelepanu juhtimiseks kampaania ja kogumisprojekti. Eesti riigi edukus sõltub ettevõtete panusest ning teie ajaloota ei saa tulevikus kirjutada Eesti majanduse ajalugu.

Lugemist

Küsimustik

Rahvusarhiivi küsimustik ettevõttetele. Kuidas saame ettevõtetele arhiivi sisseseadmisel abiks olla? Küsimustele vastamine võtab 5 minutit!
Küsimustiku esimese etapi kokkuvõte (pdf)

Liitu Rahvusarhiivi infokirjaga ettevõtetele siin.


Projektist 

Rahvusarhiiv algatab Eesti Vabariigi juubeliaastal ettevõtluse ajaloo säilimisele tähelepanu juhtimiseks kampaania ja kogumisprojekti. Eestis on ettevõtted, mis tegutsevad juba alates 18. sajandist kuni tänaseni, ning ettevõtted, mis on alguse saanud 1990. aastatel ja pidanud vastu taastatud riigi kasvuraskustele, ning meil on uued ja kaasaegsed ettevõtted, mille hulka kuuluvad ka idufirmad. Rahvusarhiivis on üsna esinduslik kogu erasektori ettevõtteid ja organisatsioone kahe maailmasõja vahelisest Eestist, kuid nüüd, peale iseseisvuse taastamist, tuleb alles hakata selle nimel tööd tegema.

Eesti riigi edukus sõltub ettevõtete panusest ning teie ajaloota ei saa tulevikus kirjutada Eesti majanduse ajalugu. Seetõttu on väga oluline tõsta teadmist ettevõtete arhiivide säilimise tähtsusest, ka ettevõtete endi juures. Arhiivide säilitamine ei ole erasektoris üldiselt teadvustatud vajadus, mistõttu vanemad dokumendid, nii paberil kui digitaalsed, võivad alatiseks kaduda. See on suur oht, kuna selline protsess on pöördumatu. Rahvusarhiiv soovib anda parima, et ka ettevõtete tegemised jääksid osaks meie ühiskonna kirjalikust mälust. Kampaania eesmärk ongi tuua ettevõteteni sõnum, et teie lugu on oluline, jäämist ja jäädvustamist väärt. Kingime eesti rahvale ja tulevastele põlvedele rikkalikuma kultuuripärandi!

Juba juubeliaasta esimeses pooles on Rahvusarhiivil kavas läbi viia ettevõtetele suunatud uuring. Uuringu tulemused annavad meile ülevaate ettevõtete arhiivide olukorrast, teie vajadustest ja probleemidest, mis omakorda on sisendiks ettevõtete nõustamise ja arhiivide kogumise planeerimisele.

Rahvusarhiiv hakkab välja andma ka infokirja, mille eesmärk on regulaarselt kasuliku, praktilise ja ajakohase info jagamine arhiivide säilitamise kohta. Infokiri hakkab ilmuma kord aastas või vastavalt vajadusele. Selle sisuks saavad olema asjassepuutuvad muudatused seadustes, Rahvusarhiivi juhised, praktilised nõuanded levinumates küsimustes, kogumissuunad (käsilolevad kogumisprojektid), teenused, üritused ja edulood.

Lisaks pöördub Rahvusarhiiv valitud ettevõtete poole arvestades kogumistraditsiooni ja/ või ettevõtte positsiooni Eesti ühiskonnas. Projekti eesmärgiks on algatada koostöö ettevõtete arhiivide säilimiseks, selgitada välja ettevõtete juures asuvate arhiivide koosseis ja arhiiviväärtus ning võimalusel ja vajadusel võtta Rahvusarhiivi vastu ettevõtete varasemate perioodide arhiive.