Otsiabi

Otsing on tõstutundetu, s.t ei erista suur- ja väiketähti.
Otsingus piisab, kui täita üks lahtritest.
Juhul, kui Te ei tea, kust ja mille järgi täpselt otsida, alustage väljalt
|Sisu kirjeldus|.

Otsinguvormi väljadel |Sisu kirjeldus|, |Sündmuse koht|, |Isik fotol|, |Autor| ja |Arhiivi nimi| saab otsingut laiendada kasutades metamärke. Tärn (*) asendab suvalist kogust suvalisi tähti või numbreid, küsimärk (?) asendab ühte tähte. Ka vaikimisi otsib tarkvara nende väljade kaudu n.ö hajusalt, seega enamasti ei ole vaja sõna ees ja järel * kasutada. Soovitatav on sisestada minimaalne osa sõnade kombinatsioonist, mis võiks otsitavates tekstides esineda võimalikult palju kordi.

Näiteks:

Otsisõnana soovitame kasutada sõnatüve või sõna ainsuse nimetavas, tarkvara leiab kõik sõnavormid.

Näiteks:

Kui kasutate otsisõnana liitsõna või fraasi, tasub proovida eraldi otsinguid erinevate sõnakombinatsioonidega ja ka sünonüümidega.

Näiteks:

Kui soovite leida fotot ühe täpse otsisõna järgi, on soovitatav otsingus kasutada tühikuid.

Näiteks:

Mitmesõnalise otsingu puhul otsitakse vaid täpset fraasi, teistsuguse sõnajärjestusega kirjed jäävad leidmata.

Näiteks:

Väljalt |Sündmuse aeg| saab originaalfotot otsida sündmuse toimumise aja, repro või koopia puhul ümberpildistamise aja järgi. Aeg peab olema sisestatud kujul pp.kk.aaaa, nt 01.02.1705. Aeg võib olla foto kirjelduses fikseeritud kuupäeva, kuu, aasta, aastakümne või sajandi täpsusega.

Kui on teada foto leidandmed, siis saab otsida otsingukuval paremal, fotot identifitseerivate väljade abil. Filmiarhiivi fotode puhul piisab arhiiviasutuse ja foto numbri sisestamisest (albumite puhul arhiiviasutus ja säiliku number), teiste arhiivide puhul on vaja täita ka kõik ülejäänud väljad (v.a |Arhiivi nimi| (st fondi nimi) ja |Arhiivi/fondi nr|, millest tuleb täita vähemalt üks).

Väljad |Formaat| ja |Põhimik| võimaldavad otsingut kitsendada tehniliste parameetrite järgi.

Otsingu tulemused

Otsingu tulemused kuvatakse nimekirjana lehekülgede kaupa. Vaikimisi on tulemused sorteeritud leidandmete järgi, tulemusi saab ümber sorteerida iga tulba sisu järgi, kui klikkida tabeli päises olevatel pealkirjadel ja/või märkidel, mis muudavad sorteerimise järjekorda.

Tabelis kuvatakse ainult fotode põhiandmed. Rohkem infot foto kohta näeb, kui klikkida huvi pakkuva foto kirjeldusel.

Otsingu tulemuste tabelis saab koostada oma valiku märkeruutude abil. Päise märkeruudul klikkimine valib kõik nimekirjas olevad fotod (maksimaalne valitav hulk on siiski 350 fotot). Valikut saab eri otsingute tulemuste valimisega täiendada. Valikut näeb menüüs „Märgitud fotod“ ja neid saab kasutada nt valiku väljatrükiks ja/või huvi pakkuvatest fotodest koopia tellimiseks.

Tulemustest tagasi otsinguparameetritesse pöördumiseks klikkige nupul „Kuva/peida otsing“.