Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 76-100 of 5000 (Limited) result(s).
Nõukogude arhiivinduse 70. aastapäeva pidulik koosolek Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu saalis. II reas paremalt 1. Eesti NSV Arhiivide Peavalitsuse osakonnajuhataja Andres Raus; III reas (paremalt) Eesti NSV Tallinna Riikliku Keskarhiivi direktor Edda-Cary Vendla, arhiivitöötaja Kaja Altof, vanemteadur Urmas Oolup ja osakonnajuhataja Enn Marandi.
Veneetsia päevadele Tallinna saabunud sõpruslinna Veneetsia delegatsiooni vastuvõtt Tallinna lennujaamas.
Vaade väljapanekule "Tartu Riiklik Ülikool 1682-1982" Eesti NSV Rahvamajanduse Näitusel.
Nõukogude Eesti II filmifestivali plakatid kinos Sõprus.
Vaade kino Sõprus saali Nõukogude Eesti II filmifestivali avapäeval.
Vaade kino Sõprus saali Nõukogude Eesti II filmifestivali avapäeval.
Nõukogude Eesti II filmifestivalist osavõtjad V.I. Lenini ausambale lilli panemas. Esiplaanil (vasakult) Eesti NSV Riikliku Kinokomitee esimees Raimund Penu, Eesti Kinoliidu esimene sekretär Kaljo Kiisk, Eesti NSV Riikliku Televisiooni ja Raadio Komitee esimees Allan Kullaste.
Nõukogude Liidu moodustamise 60. ja ÜLKNÜ 65. aastapäevale pühendatud 15. vabariiklikku õpilastööde näitust külastavad vabariigi juhtivad töötajad (vasakult) 2. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja Meta Vannas, 5. Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja Arnold Green, 6. Eesti NSV haridusminister Elsa Gretškina.
Rahumiiting Tallinna 19. Keskkoolis.
Rahumiiting Tallinna 19. Keskkoolis.
Kieli linna päevadele Tallinna saabunud osavõtjaid tervitab Raekojas Tallinna RSN Täitevkomitee esimees Albert Norak.
Kieli linna päevadele Tallinna saabunud osavõtjad vastuvõtul Tallinna RSN Täitevkomitee esimehe Albert Noraku juures Raekojas.
Kieli linna päevadele Tallinna saabunud osavõtjad vastuvõtul Tallinna RSN Täitevkomitee esimehe Albert Noraku juures Raekojas.
L. Pärna nim Tallinna 42. Keskkooli teise klassi õpilased eesti keele õpetaja Kersti Kalamehe juhendamisel deklameerimist harjutamas.
L. Pärna nim Tallinna 42. Keskkooli pioneerid kooli muuseumis.
Budapesti Etnograafiamuuseumi kogude näituse A.H. Tammsaare majamuuseumis avab Eesti NSV kultuuriminister Johannes Lott (paremal).
EKP Keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino kinnitab tehase Ilmarine lipule Rahvaste Sõpruse Ordeni RAT Estonia saalis.
Vaade tehasele Ilmarine Rahvaste Sõpruse Ordeni üleandmise piduliku koosoleku presiidiumile RAT Estonia saalis.
EKP Keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino kõneleb tehasele Ilmarine Rahvaste Sõpruse Ordeni üleandmise pidulikul koosolekul RAT Estonia saalis.
Tootmiskoondise Salvo direktor Aleksei Nõoma.
Tootmiskoondise Salvo sisevaade.
Vaade krüsanteeminäitusele Pirita Lillepaviljonis.
NSV Liidu Ülemnõukogu nimel annab autasud üle üleliidulises sotsialistlikus võistluses saavutatud heade tulemuste eest vabariigi põllumajandusspetsialistidele Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel Eesti NSV Ülemnõukogu istungisaalis Toompeal.
NSV Liidu Ülemnõukogu autasude kätteandmine vabariigi põllumajandusspetsialistidele Eesti NSV Ülemnõukogu istungisaalis Toompeal. Vasakult Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu esimees Nikolai Johanson, EKP Keskkomitee sekretär Rein Ristlaan.
XI üleliidulistel künnivõistlustel osalenud vabariigi võistkonna pidulik vastuvõtt EKP Keskkomitees.