Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4976-5000 of 5000 (Limited) result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J.Tjaželnikov Tallinna garnisoni peavanemale V.Parfjonovile ÜLKNÜ Keskkomitee rinnamärki üle andmas.Tallinn10.1971P. KuznetsovEFA.204.0.87506View
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J.Tjaželnikov kohtub Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilastega.Tallinn11.1971E. NormanEFA.204.0.87661View
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J.Tjaželnikov (keskel) Tallinna Polütehnilise Instituudiga tutvumas.Tallinn10.1971 EFA.204.0.87516View
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J. Tjaželnikov (keskel) koos saatjatega Tartu näidissovhoosiga tutvumas.Tartu11.1971 Kaljo RaudEFA.263.0.83731View
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J.Tjaželnikov esinemas ELKNÜ 50.aastapäevale pühendatud ELKNÜ Keskkomitee pidulikul pleenumil.Tallinn10.1971 EFA.204.0.87522View
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J.Tjaželnikov annab ELKNÜ Keskkomitee esimesele sekretärile A.Purgale üle ÜLKNÜ Keskkomitee mälestuslipu.Tallinn10.1971P. KuznetsovEFA.204.0.87649View
ÜLKNÜ Keskkomitee agitrongiga "Leninlik Komsomol" Tallinnasse saabunute vastuvõtt Balti jaamas.Tallinn1984Verner PuhmEFA.251.0.119388View
ÜLKNÜ Keskkomitee agitrongiga "Leninlik Komsomol" Tallinnasse saabunute töökoosolek lektooriumvagunis.Tallinn1984Verner PuhmEFA.251.0.119389View
ÜLKNÜ Keskkomitee agitrongiga "Leninlik Komsomol" Tallinna saabunud Suure Isamaasõja veteran Maria Romenskaja kõneleb kohtumisel õmblustootmiskoondise "Baltika" töötajatele.Tallinn09.1981Mati HiisEFA.252.0.121663View
ÜLKNÜ (ELKNÜ) veteranide grupifoto ÜLKNÜ 60. aastapäeval komsomolitöötajategaEesti;11.1978 ERAF.2.2.8010.1View
ÜLKNÜ autasustamise puhul kolmanda Lenini ordeniga toimunud miitingu presiidium Tallinna Laevastiku Ohvitseride Majas.Tallinn1956 EFA.203.0.84242View
ÜLKNÜ autasustamise puhul kolmanda Lenini ordeniga toimunud miitingul Tallinna Laevastiku Ohvitseride Majas kõneleb EK(b)P Keskkomitee esimene sekretär J. Käbin.Tallinn1956 EFA.203.0.84240View
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud põllumajandustöötaja Aino Sirila Paide rajoonist. 08.1955 EFA.213.0.30954View
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud põllumajandusala töötaja Elsa Vunderlich Tapa rajoonist. 08.1955 EFA.213.0.30955View
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud Meeli Jürna Rakvere rajoonist. 08.1955 EFA.213.0.30953View
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud Lia Kreis Kose rajoonist. 08.1955 EFA.213.0.30952View
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud Heino Pais Haapsalu rajoonist. 08.1955 EFA.213.0.30951View
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud Endla Õunamägi Loksa rajooni Kalinini nimelisest kolhoosist. 08.1955 EFA.213.0.30950View
ÜLKNÜ 70. aastapäevale pühendatud konverentsi juhataja ELKNÜ Keskkomitee sekretär Toivo Sikk, EKP Keskkomitee sekretär Indrek Toome ja NSV Liidu noorsooteadust ettevalmistava töögrupi liige Stanislav Buginski.Tallinn10.1988Verner PuhmEFA.251.0.135470View
ÜLKNÜ 70. aastapäevale pühendatud konverents.Tallinn10.1988Verner PuhmEFA.251.0.135469View
ÜLKNÜ 70. aastapäevale pühendatud komsomoliveteranide kokkutulekul kõneleb EKP Keskkomitee esimene sekretär, ELKNÜ Keskkomitee esimene sekretär aastail 1955-1961 Vaino Väljas.Tallinn10.1988Verner PuhmEFA.251.0.135429View
ÜLKNÜ 70. aastapäevale pühendatud komsomoliveteranide kokkutulek. Esiplaanil Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja Maia Leosk.Tallinn10.1988Verner PuhmEFA.251.0.135431View
ÜLKNÜ 70. aastapäeval ELKNÜ Keskkomitee organiseeritud erinevate aegade komsomolijuhtide kohtumisel vestlevad ELKNÜ Keskkomitee endised esimesed sekretärid (vasakul) Vaino Väljas ja Rein Pollimann ning praegune esimene sekretär Urmas Laanem.Tallinn10.1988Toomas VolmerEFA.204.0.151121View
ÜLKNÜ 70. aastapäeval ELKNÜ Keskkomitee organiseeritud erinevate aegade komsomolijuhtide kohtumisel vestlevad ELKNÜ Keskkomitee endine esimene sekretär Arnold Meri ja Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja Maia Leosk.Tallinn10.1988Toomas VolmerEFA.204.0.151120View
ÜLKNÜ 70. aastapäeval ELKNÜ Keskkomitee organiseeritud erinevate aegade komsomolijuhtide kohtumisel vestlevad ELKNÜ Keskkomitee endine esimene sekretär Aare Purga (vasakul) ja Toivo Sikk.Tallinn10.1988Toomas VolmerEFA.204.0.151119View