Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4976-5000 of 5000 (Limited) result(s).
Vabadussõda. Vennad Leetsid 2.Suurtükiväepolgust. 3.patarei ülem leitnant Georgi (Georg) Leets (paremal), kuulipildujate rühma vanem kapral Sergei (Sergi) Leets (keskel), luurerühma reamees Nikolai Leets (vasakul).
Põhja Korpuse 2. jalaväe diviisi staabi juhtiv koosseis: inspektuuri osakonna ülem rittermeister A. Rummel, staabiülem rittmeister V. Vidjakin ja operatiivosakonna ülem rittmeister A. Štšurovski.
Vabadussõda. 1.Jalaväepolgu sidekomando ülem alamleitnant Felix Vellmann.
Vabadussõda. Ingeri polgu ülem Eemeli Pekkanen (vasakul), polgu adjutant (kes) ja laatsareti halastajaõed Koskolovos.
Vaade Eesti polgu paraadile.
Vabadussõda. Esimese raadiotelegrafistide kursuse lõpetajad ja lektorid, ees kepiga Inseneriväe Valitsuse sädetelegraafi osakonna ülem leitnant Friedrich Olbrei.
Vene Loodearmee 1. korpuse staabiülem rittmeister Vidjakin ja komandant Aksakov.
Vabadussõda. 2.Jalaväepolgu 4.roodu sõdurid Pededze jõel silda ehitamas. Kividel vasakult: roodu nooremohvitser lipnik Karl Jalakas, lipnik Johannes Laugis ja rooduülem leitnant Karl Lamp.
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu 8.roodu sõdurid punastelt sõjasaagina saadud lina ümber laadimas Volmari (Valmiera) purustatud raudteesilla juures kitsarööpalisele soomusrongile nr.4.
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoni 2.roodu ohvitserid Irboska kindlustatud rajoonis Suur-Kalki külas. 1. rooduülem alamleitnant Michail Müllerstein (Mullart), 2. roodu jalamaakuulajate komando nooremohvitser lipnik Ludvig Triik, 3. roodu vanemohvitser ohvitseri asetäitja Teofil Dreverk (Jaan Karm).
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni 2.roodu ülem alamleitnant Johannes Soodla.
Grupp staabiohvitsere.
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.3 raudteejaamas.
Remonttöökoda soomusrongis.
Vabadussõda. Tallinna Sadamatehase töökoja personal, kes osalesid lavasuurtüki remondis (naised - tehase kantseleiametnikud). Keskel töökoja komandant sõjaväeametnik Martin Simon.
Vabadussõda. Ühe laiarööpalise soomusrongi remondisalk Košeljaha (Liivamäe) raudteesilda parandamas.
Vabadussõda. Tartu Kooliõpilaste Pataljoni ülem alamkapten Elmar Saal(paremalt 1.) ja adjutant alamleitnant [Jaan Adamson].
Kaevikute kaevamine.
Vabadussõda. 2.Välisädetelegraafi jaam ja isikkoosseis. Vasakult: 2. Inseneriväe Valitsuse sädetelegraafi osakonna ülem leitnant Friedrich Olbrei, 5. sama osakonna tehnikajaoskonna ülem sõjaväeametnik Albert Ruusimägi (Kruusimägi).
1. diviisi veterinaarvelskrid.
Vabadussõda. Soomusrongide Divisjoni ülem kapten Karl Parts (esiplaanil vasakul), divisjoni operatiivadjutant lipnik Aleksander Tilger (Tilgre)(keskel), divisjoni staabiülem kapten Johannes Poopuu (paremal) ja Kuperjanovi Partisanide Pataljoni ülem alamkapten Jaan Unt (taga auto kõrval) Riias.
Vabaduse Ristide üleandmine Vabadussõjas osalenud Soomurongide Brigaadi sõduritele ja ohvitseridele.
Vabadussõda. Laiarööpaline soomusrong nr.2 Irboska lähedal.
Kergepatarei rakendusvägi.
1.Diviisi staabi komandant leitnant Aleksander Häelme.