Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4926-4950 of 5000 (Limited) result(s).
ÜLKNÜ XIV kongressi delegaatide vastuvõtt Balti jaamas.
ÜLKNÜ XIV kongressi delegaatide vastuvõtt Balti jaamas.
ÜLKNÜ XIV kongressi delegaadid kuulamas pioneeride staabi liikme Marianna Muda tervituskõnet.
ÜLKNÜ- sse vastuvõtmine Narva 2. Keskkoolis.
ÜLKNÜ preemia laureaat, Tallinna Kaubamaja müüja Tiina Koppel
ÜLKNÜ preemia laureaat, Tallinna Kaubamaja müüja Katrin Lõoke.
ÜLKNÜ preemia laureaat Gorki Poiste Koorikapell esineb Tartu Riikliku Ülikooli aulas.
ÜLKNÜ Pihkva ringkonna komsomoliorganisatsiooni III konverentsi delegaadid Nõukogude Maja ees, V.I. Lenini mälestussamba juures, fotol ka Voldemar Sakkart. Grupipilt.
ÜLKNÜ Pihkva ringkonna komsomoliorganisatsiooni III konverentsi delegaadid Nõukogude Maja ees, V.I. Lenini mälestussamba juures, fotol ka Voldemar Sakkart. Grupipilt.
ÜLKNÜ-le V.J.Lenini nime andmise 60. aastapäeva tähistamisest osa võtvad Eesti Õpilasmaleva Harju piirkonna liikmed teel Võisilma talu juurde miitingule.
ÜLKNÜ-le V.J.Lenini nime andmise 60. aastapäeva tähistamise miitingul Võisilma talu juures antakse lilli EKNÜ esimesest kongressist osa võtnud V. Kangurile.
ÜLKNÜ-le V. I. Lenini nime andmise 50 aastapäeva pidulikul koosolekul ELKNÜ Keskkomitee esimene sekretär I. Toome (paremalt 2.) komsomoliveteranidega.
ÜLKNÜ Lenini ordeniga autasustamise puhul toimunud noorsoomiiting Tallinnas.
ÜLKNÜ KK sekretär Boriss Pastuhhov esineb pidulikul koosolekul "Estonia" Kontserdisaalis ELKNÜ 60. aastapäeva puhul. Vaade presiidiumile ja kõnelejale.
ÜLKNÜ KK sekretär Boriss Pastuhhov esineb pidulikul koosolekul "Estonia" Kontserdisaalis ELKNÜ 60. aastapäeva puhul.
ÜLKNÜ KK sekretär Boriss Pastuhhov esineb pidulikul koosolekul "Estonia" Kontserdisaalis ELKNÜ 60. aastapäeva puhul.
ÜLKNÜ Keskkomitee sekretär Zoja Novožilova esinemas ELKNÜ 17. kongressil.
ÜLKNÜ Keskkomitee sekretär Z. Novožilova esineb ELKNÜ XVII kongressil.
ÜLKNÜ Keskkomitee sekretär Nikolai Paltsev ELKNÜ Keskkomitee V erakorralisel pleenumil.
ÜLKNÜ Keskkomitee sekretär Česnavičius ELKNÜ Keskkomitee pidulikul pleenumil annab Tallinna Linna komsomoliorganisatsioonile üle ÜLKNÜ Keskkomitee mälestuslipu, mille võtab vastu ELKNÜ Tallinna Linnakomitee esimene sekretär A. Kullaste.
ÜLKNÜ Keskkomitee sekretär A. Vezirov esinemas kõnega Balti Soojuselektrijaama ehitajate töökuulsuse õhtul.
ÜLKNÜ Keskkomitee komsomoliorganisaator olümpia ettevalmistusbaasides Vello Kukk.
ÜLKNÜ Keskkomitee I sekretär Boriss Pastuhhov vastuvõtul EKP Keskkomitees K. Vaino juures (kohtumas ELKNÜ esindajatega)
ÜLKNÜ Keskkomitee I sekretär Boriss Pastuhhov vastuvõtul EKP Keskkomitees K. Vaino juures (kohtumas ELKNÜ esindajatega)
ÜLKNÜ Keskkomitee I sekretär Boriss Pastuhhov vastuvõtul EKP Keskkomitees K. Vaino juures (kohtumas ELKNÜ esindajatega)