Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4951-4975 of 5000 (Limited) result(s).
Võru Mööblivabriku vineerija Boriss Frolov.
Harju rajooni A. Sommerlingi nimelise sovhoosi naisansambel uues klubis esinemas.
Ekspositsioon "Materiaalsete ressursside kokkuhoid Eesti NSV rahvamajanduses" Eesti NSV Rahvamajandusnäitusel.
Eesti Õpilasmaleva 1984. a. paremate rühmade kokkutulekul Rannal esineb Hundissaare rühm Viljandimaalt.
NSV Liidu Ülemnõukogu saadikukandidaat EKP Keskkomitee esimene sekretär Karl Vaino vestleb valijatega Tallinna Näidislinnuvabrik-sovhoosis.
Urvaste kirik.
Suure Isamaasõja veteranid esinevad Lauluväljakul Eesti NSV fašistlikest okupantidest vabastamsie 40. aastapäeval.
EKP Pärnu Rajoonikomitee esimene sekretär Valter Udam (vasakult) vestleb Pärnu Rajooni Agrotööstuskoondise esimehe Ago Soasepa, "Edasi" kolhoosi esimehe Vello Pritsu ja Tihemetsa sovhoostehnikumi direktori Värdi Ernitsaga.
KM+Js PKB sõjaveteranide õhtu.
Glaase, Vahur - jurist.
Eesti Televisiooni saatesarja "Terav pilk" saatejuht Mati Talvik.
Tartu rajooni Laeva sovhoosi seafarmi operaator Helgi Kuik.
Ilves, Toomas-Hendrik - Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides.
Tartu rajooni M.Härma nim. kolhoosi laboratooriumi keemik Nele Johanson ja teaduslikud konsultandid Tartu Riikliku Ülikooli orgaanilise keemia kateedri dotsent, keemiakandidaat Tullio Ilomets ning TRÜ Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituudi laboratooriumi juhataja Vello Pällin.
Ever, Ita - näitleja.
Heinategu Rakvere rajooni Simuna sovhoosis.
Rattus, Kalev - Eesti Autorite Ühingu peadirektor.
Arvutiõpingud arvutiklassis.
Rein Oras, Partei Ajaloo Instituudi teadur, hiljem Parteiarhiivi vanemarhivaar. Portreed ja fotod tööolukorras.
Tühi arvutiklass.
Rahuretkest Eestimaa 1989 osavõtjad Tallinnas Raekoja platsil.
Flöödikunstniku Samuel Sauluse matused Metsakalmistul.
Konstantin Pätsi põrmu ümbermatmine Tallinna Metsakalmistule.
Tõrva kaubanduskeskus "Tõrvik"
"Spinnakeri" spordiõhtu Komsomoli-nim. staadionil.