Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4976-5000 of 5000 (Limited) result(s).
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J. Tjaželnikov (vasakult esimene) vastuvõtul EKP Tartu Linnakomitee esimese sekretäri J. Loti juures.
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J.Tjaželnikov (vasakult esimene) Tallinna Polütehnilise Instituudiga tutvumas.
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J.Tjaželnikov Tallinna garnisoni peavanemale V.Parfjonovile ÜLKNÜ Keskkomitee rinnamärki üle andmas.
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J.Tjaželnikov kohtub Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilastega.
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J.Tjaželnikov (keskel) Tallinna Polütehnilise Instituudiga tutvumas.
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J. Tjaželnikov (keskel) koos saatjatega Tartu näidissovhoosiga tutvumas.
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J.Tjaželnikov esinemas ELKNÜ 50.aastapäevale pühendatud ELKNÜ Keskkomitee pidulikul pleenumil.
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär J.Tjaželnikov annab ELKNÜ Keskkomitee esimesele sekretärile A.Purgale üle ÜLKNÜ Keskkomitee mälestuslipu.
ÜLKNÜ Keskkomitee agitrongiga "Leninlik Komsomol" Tallinnasse saabunute vastuvõtt Balti jaamas.
ÜLKNÜ Keskkomitee agitrongiga "Leninlik Komsomol" Tallinnasse saabunute töökoosolek lektooriumvagunis.
ÜLKNÜ Keskkomitee agitrongiga "Leninlik Komsomol" Tallinna saabunud Suure Isamaasõja veteran Maria Romenskaja kõneleb kohtumisel õmblustootmiskoondise "Baltika" töötajatele.
ÜLKNÜ (ELKNÜ) veteranide grupifoto ÜLKNÜ 60. aastapäeval komsomolitöötajatega
ÜLKNÜ autasustamise puhul kolmanda Lenini ordeniga toimunud miitingu presiidium Tallinna Laevastiku Ohvitseride Majas.
ÜLKNÜ autasustamise puhul kolmanda Lenini ordeniga toimunud miitingul Tallinna Laevastiku Ohvitseride Majas kõneleb EK(b)P Keskkomitee esimene sekretär J. Käbin.
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud põllumajandustöötaja Aino Sirila Paide rajoonist.
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud põllumajandusala töötaja Elsa Vunderlich Tapa rajoonist.
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud Meeli Jürna Rakvere rajoonist.
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud Lia Kreis Kose rajoonist.
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud Heino Pais Haapsalu rajoonist.
ÜLKNÜ aukirjaga autasustatud Endla Õunamägi Loksa rajooni Kalinini nimelisest kolhoosist.
ÜLKNÜ 70. aastapäevale pühendatud konverentsi juhataja ELKNÜ Keskkomitee sekretär Toivo Sikk, EKP Keskkomitee sekretär Indrek Toome ja NSV Liidu noorsooteadust ettevalmistava töögrupi liige Stanislav Buginski.
ÜLKNÜ 70. aastapäevale pühendatud konverents.
ÜLKNÜ 70. aastapäevale pühendatud komsomoliveteranide kokkutulekul kõneleb EKP Keskkomitee esimene sekretär, ELKNÜ Keskkomitee esimene sekretär aastail 1955-1961 Vaino Väljas.
ÜLKNÜ 70. aastapäevale pühendatud komsomoliveteranide kokkutulek. Esiplaanil Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja Maia Leosk.
ÜLKNÜ 70. aastapäeval ELKNÜ Keskkomitee organiseeritud erinevate aegade komsomolijuhtide kohtumisel vestlevad ELKNÜ Keskkomitee endised esimesed sekretärid (vasakul) Vaino Väljas ja Rein Pollimann ning praegune esimene sekretär Urmas Laanem.