Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 176-200 of 5000 (Limited) result(s).
TitlePlaceTimeAuthorReference CodePhoto 
Punaarmee Eesti Ratsapolgu võitlejad Pihkva rindelõigus. 1919 EFA.275.0.47051View
Vabadussõda. Sõjaväe Tervishoiuvalitsuse ülem Arthur Lossmann. 1919 EFA.272.0.49276View
Vabadussõda. Sõjaväe Tervishoiu Valitsuse ülem Mihkel Ostrov. 12.1918 EFA.272.0.49334View
Vabadussõda. Kindralstaabi Valitsuse sõjaväe liikumise osakonna ülem sõjaväeametnik Edgar Sulg. 1919 EFA.272.0.49433View
Eesti sõjaväe juhtkond Saksa okupatsiooni ajal: 1. Eesti sõjaväe ülem (ühtlasi Eesti Vabariigi sõjaminister) kindralmajor Andres Larka, 2. Eesti sõjaväe brigaadiülem kindralmajor Aleksander Tõnisson, 3. Eesti sõjaväe intendandivalitsuse ülem alampolkovnik Rudolf Reiman, 4. Eesti sõjaväe staabi inspektorijaoskonna ülem kapten Ernst Asmann, 5. Eesti sõjaväe staabi rivijaoskonna ülem staabikapten August Nieländer, 6. Eesti sõjaväe staabi sidekomando ülem leitnant August Schwarz, 7. sõjaväeametnik Bernhard Moik. 03.1918-4.1918(Supposed) ParikasEFA.114.0.50437View
Bulak-Balahovitši väesalga jalamehed. 19.10.1919 EFA.114.0.50438View
Vabadussõda. Suurtükilaev Lembit Tallinna lahel. 05.1919 EFA.26.0.52046View
Inglise sõjaväe esindajad esimeses diviisis. 1923-1930 EFA.26.0.52059View
Briti sõjalised instruktorid. 1920Parikas EFA.3.0.52140View
Endine Merejõudude juhataja kontradmiral Johan Pitka (teises reas keskel) külastamas suurtükilaeva „Lembit“. J.Pitka paremal käel laeva komandör vanemleitnant Jaen (Jaan) Klaar. 1920Parikas EFA.3.0.52195View
Suurtükilaeva Lembit 75 mm õhukaitse suurtükk. 1920Parikas EFA.3.0.52198View
Suurtükilaeva Lembit masinaruumi meeskond. 1920Parikas EFA.3.0.52199View
Suurtükilaeva Lembit meeskonna liikmed. 1920Parikas EFA.3.0.52200View
Suurtükilaeva Lembit ohvitserid 1919 suvel. 1920Parikas EFA.3.0.52202View
Suurtükilaev Lembit merel. 1920Parikas EFA.3.0.52203View
Ratsaväe salk. 1920Parikas EFA.3.0.52277View
Vabadussõda. Eesti Punase Risti haavatute ja haigete vastuvõtupunkt raudteejaamas. 1919Parikas EFA.3.0.52403View
Vabadussõda. Haavatud Eesti Punase Risti vastuvõtupunktis raudteejaamas. 1919Parikas EFA.3.0.52406View
Vabadussõda. Eesti Punase Risti sanitaarrongi vaguni sisevaade. 1919.Parikas EFA.3.0.52408View
Eesti - Saksa ja Läti - Saksa mittekallaletungipaktile allakirjutamine. Vasakul istub Läti välisminister Vilhelms Munters, keskel Saksa välisminister Joachim von Ribbentrop ja paremal Eesti välisminister Karl Selter.  07.06.1939 EFA.26.0.53514View
Sõjameeste perekondade ja haavatud sõjameeste abistamise seltsi Eesti Must-Sinise Risti bürooruum Tallinna Pritsimajas. 28.10.1915 EFA.38.0.53680View
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi arst Herbert Hold. 1919 EFA.69.0.54917View
Korporatsioon Vironia liikmed Artur Perna (1903/4), Egon Philippon, Herman Perna, Edgar Kuusik, Johan Kukk (1905/6), Karl Jürgens, Chr. Zimmermann (as), Ferdinand Mitt (asut), Erich Emberg (1902/3), Jakob Simenson (1904/5), Eduard Ehrlich, Ludvig Saukas (1902/3), Johan Sakkeus, Eduard Jemm (1905/1906), Peeter Laas, Jakob Roosson, Jaak Lilienkampf (asut), Karl Teetsov (1901/2), Artur Hüüs (1903/4), Mats Kissa, Karl Schuhman, Nikolai Narusk, Richard Kaho, Evald Maltenek, Jaan Mägi (1904/5), Willem Wöhrmann (1905/6), Karl Mägi (1903/4), Herman Mossa (asut), Karl Tofer (1905/6), Märt Raud, Aleksander Iir (asut), Müürsepp, Johan Sihver (1904/5), Willem Reinik (1902/3), Johan Kalm, Gustav Jonson, Haugas, [Aug. Jõuder]. Pildil puuduvad Ferdinand Sägi ja Alfred Kalm. 26.11.1906 R. GeisslerEFA.231.0.56210View
Eesti Üliõpilasseltsi „Liivika“ liikmeid: I reas vasakult 1. Voldemar Tomson, II reas vasakult 6. Jaan Naaris. 1914-1917(Supposed) EFA.231.0.56593View
Eesti Üliõpilasseltsi „Liivika“ liikmeid naiskülalistega: III reas vasakult 3. Theodor Pool. 1928-1932(Supposed) EFA.231.0.56597View